Výstava Toma Hegena „Habitat“ v EHSV

Vztah mezi člověkem a přírodou na fotografiích z ptačí perspektivy

V prostorách EHSV se uskuteční výstava fotografií s názvem „Habitat“, která představí dílo cenami ověnčeného mnichovského fotografa a designéra Toma Hegena.

Tom Hegen se ve své tvorbě zaměřuje především na záběry pořízené z ptačí perspektivy. V rámci svých projektů se snaží upozornit na to, jak lidská činnost přetváří zemský povrch, a mnohdy také zdůraznit vztah mezi člověkem a přírodou. Výstava s názvem „Habitat“ ukazuje naši planetu ze zcela nového úhlu a má nás přimět k tomu, abychom si uvědomili intenzitu zásahů člověka a začali se díky tomu chovat zodpovědně. Tvoří ji série 31 snímků zachycujících krajinu, jež byla poznamenána lidskou rukou.

Tato výstava potrvá v EHSV od 26. října do 30. listopadu 2020 a je pořádána ve spolupráci s německým předsednictvím Rady EU. (ck)