Výstava Toma Hegena „Habitat“ v EHSV

Skúmanie vzťahu ľudstva a prírody prostredníctvom leteckej fotografie.

EHSV bude hostiteľom výstavy fotografií s názvom Habitat (Biotop), ktorá približuje dielo nemeckého fotografa a mníchovského dizajnéra Toma Hegena, držiteľa mnohých cien.

Dielo Toma Hegena sa zameriava na projekty spojené s leteckým fotografovaním, poukazuje na vplyv ľudskej činnosti na Zem a často stavia do popredia vzťah ľudí a prírody. Projekt Habitat vyzýva návštevníkov, aby našu planétu objavovali z novej perspektívy, pochopili rozsah ľudskej činnosti na našej planéte a aby napokon prevzali zodpovednosť. V rámci výstavy sa prezentujú série 31 obrázkov sústreďujúcich sa na krajinu zmenenú ľudskou činnosťou.

Výstava sa bude konať v priestoroch EHSV od 26. októbra do 30. novembra 2020 v spolupráci s nemeckým predsedníctvom Rady EÚ. (ck)