V naší rubrice „Otázka pro…“ se pokaždé obracíme na některého z členů EHSV, aby nám přiblížil význam dokumentu, na němž právě pracuje.

V tomto vydání je naším hostem Giuseppe Guerini, člen EHSV a zpravodaj stanoviska s názvem Přezkum rámce pro krizové řízení a pojištění vkladů, které má být přijato na červencovém plenárním zasedání.