Rubrikā “Viens jautājums...” mēs lūdzam EESK locekļus pastāstīt par viņu izstrādātā dokumenta nozīmību.

Šoreiz sarunājāmies ar Giuseppe Guerini, EESK locekli un ziņotāju atzinumam “Banku krīzes pārvaldības un noguldījumu apdrošināšanas satvara pārskatīšana”. Atzinumu plānots pieņemt jūlija plenārsesijā.