In onze rubriek Een vraag voor... vragen wij leden van het EESC om in te gaan op het belang van een advies dat zij hebben opgesteld.

Deze keer spraken we met Giuseppe Guerini, lid van het EESC en rapporteur voor het advies over de herziening van het kader voor crisisbeheer en depositoverzekering van banken. Het advies zal naar verwachting tijdens de zitting van juli worden goedgekeurd.