В нашата рубрика „Въпрос към...“ приканваме членовете на ЕИСК да изтъкнат значението на доклад, по който работят.

Този път разговаряхме с Джузепе Герини, член на ЕИСК и докладчик по становището относно „Преглед на уредбата за управление на банкови кризи и за застраховане на депозитите“. Предвижда се становището да бъде прието по време на юлската пленарна сесия.