Rubriigis „Üks küsimus...“ palume komitee liikmetel tuua välja nende koostatud arvamuse olulised aspektid.

Seekord vestlesime komitee liikme Giuseppe Gueriniga, kes raportöörina koostas arvamuse teemal „Pankade kriisiohje- ja hoiusekindlustusraamistiku läbivaatamine“. Arvamuse vastuvõtmine on kavas täiskogu juuli istungjärgul.