Diandra Ní Bhuachalla zastávala funkci mladé delegátky v OSN za Irsko (v letech 2021–2022), kde se zaměřovala na genderovou rovnost, klimatickou spravedlnost a mír a bezpečnost. Zkušenosti k tomu po předchozích 11 let sbírala aktivním prosazováním těchto zájmů na místní i celostátní úrovni. Pracuje v národní radě mládeže irského týmu Youth2030 jako koordinátorka programů určených mladým delegátům. Aktivně se zapojuje do sítě mládeže ESDN a do programu Common Futures Conversations pod hlavičkou Královského institutu pro mezinárodní vztahy (Chatham House). Nedávno ji nezisková organizace Foundations for Tomorrow a úřad komisaře pro budoucí generace ve Walesu zvolily globální ambasadorkou pro budoucí generace.

Diandra získala bakalářský titul v oboru veřejné správy, bakalářský titul v oboru práva a magisterský titul v oboru mezinárodní veřejné politiky a diplomacie na University College v Corku.

EHSV info: Jak pojímáte svoji úlohu ve Výboru, především jako delegátka na konferenci COP 28? Čím chcete přispět k diskusi o změně klimatu?

Diandra Ní Bhuachalla: „Jako mladá delegátka na COP 28 za EHSV do roku 2025 spatřuji své poslání jako součást naší snahy o skutečnou reprezentativnost a inkluzi.
Různé zúčastněné strany v mezinárodním rozhodování a politickém prostředí setrvale narážejí na problém vyloučení. Mladým lidem není třeba vysvětlovat, jaké to je, znají to velmi dobře. Bez ohledu na to, že patříme k zásadním nositelům změny v oblasti změny klimatu a máme unikátní soubor reálně prožitých zkušeností, často nám říkají, že ve svém věku tomu nemůžeme rozumět a tvořit si informované názory. Tuto diskriminaci může dále prohlubovat naše rasa, pohlaví, sexualita, kultura a jiné atributy.
Čím déle bude trvat tato snaha nás umlčet, tím více hrozí, že mladá generace ztratí zájem o dění kolem sebe. Kdo pak ale zachrání lidstvo a planetu? Kde vezmeme zkušené a motivované lídry s blížícím se rokem 2050, kdy bude nutné přijmout opravdu obtížná rozhodnutí?
Nesčetně mladých účastníků COP v posledních letech upozorňovalo, že nejvíce se naučili a nejpevnější vztahy navázali mimo jednací sály. Ať už je to úmyslné, či nikoli, současné postupy vedou k segregaci. K překonání změny klimatu však potřebujeme každý hlas a každý nápad, společně a solidárně. Systematická a účinná klimatická opatření závisí na posílení postavení skupin, které jsou dnes marginalizované. Teprve pak budeme schopni dosáhnout klimatické spravedlnosti a mít jistotu, že nikdo v našem společném životním boji nezůstane opomenut.“