Diandra Ní Bhuachalla je bila irska delegatka mladih pri Združenih narodih (2021–2022), ki se je pri svojem delu osredotočala na vprašanja enakosti spolov, podnebne pravičnosti, miru in varnosti, pri čemer je izkoristila svoje enajstletne izkušnje pri zagovarjanju teh vprašanj na lokalni in nacionalni ravni. Kot koordinatorka programov za mladinske delegate sodeluje z ekipo Mladi 2030 v Mladinskem svetu Irske. Dejavno sodeluje z mladinsko mrežo v Evropski mreži za trajnostni razvoj (ESDN) in programom Common Futures Conversations kraljevega inštituta Chatham House. Nedavno sta jo organizacija Foundations for Tomorrow in urad valižanskega komisarja za prihodnje generacije imenovala za svetovno ambasadorko prihodnjih generacij.

Diandra je končala diplomski študij upravljanja in prava ter magistrski študij mednarodne javne politike in diplomacije na Univerzi v Corku.

EESO info: Kako vidite svojo vlogo v EESO in zlasti kot delegatka na konferenci COP28? Kaj bi radi prispevali k razpravi o podnebnih spremembah?

Diandra Ní Bhuachalla: „Kot mladinska delegatka na Konferenci pogodbenic do leta 2025 menim, da je moja poslanstvo bistvenega pomena v naših prizadevanjih, da bi imeli resnično predstavniško in vključujočo vlogo.
Različne zainteresirane strani, ki želijo sodelovati pri mednarodnem odločanju in oblikovanju politik, se nenehno soočajo s problemom izključenosti, ki ga mladi še predobro poznajo in občutijo. Čeprav smo ključni akterji pri spreminjanju odnosa do podnebja in imamo edinstven nabor osebnih izkušenj, nam pogosto pravijo, da zaradi svoje starosti ne razumemo vsega in zato ne moremo oblikovati utemeljenega mnenja. Ta diskriminacija se lahko še stopnjuje glede na raso, spol, spolno usmerjenost, kulturo itd.
Čim dlje bo trajal ta poskus utišanja, tem večja je verjetnost, da bodo mladi izgubili zanimanje za sodelovanje. Kdo bo potem rešil ljudi in planet? Kateri izkušeni in motivirani voditelji nas bodo vodili v obdobju do leta 2050, ko bo treba sprejeti resnično težke odločitve?
Številni mladi, ki so se v zadnjih letih udeležili Konference pogodbenic, so ugotovili, da so se največ naučili in vzpostavili najtesnejše odnose zunaj pogajalskih prostorov. Razlog za to so obstoječi postopki, ki nenamerno ali namerno ustvarjajo segregacijo. Za obvladovanje podnebnih sprememb potrebujemo vsak glas in vsako zamisel, da skupaj in solidarno poiščemo rešitve. Trajnostni in učinkoviti podnebni ukrepi so odvisni od opolnomočenja marginaliziranih skupin. Šele takrat bomo lahko dosegli podnebno pravičnost in zagotovili, da v boju za naša življenja nihče ne bo prezrt.“