Den Evropy 2021

EHSV obvykle oslavuje Den Evropy tak, že otevírá dveře veřejnosti. Letos z důvodu krize COVID-19 zveme obyvatele celé Evropy i jiných částí světa, aby tuto instituci zastupující občanskou společnost navštívili v bezpečném virtuálním prostředí.

Den Evropy, který se slaví 9. května, je připomínkou dne, kdy byla podepsána Schumanova deklarace, jež je prvopočátkem dnešní Evropské unie. Tento svátek je příležitostí zamyslet se nad tím, co se nám podařilo díky solidaritě a čeho chceme dosáhnout v budoucnosti.

V tento den můžeme udělat něco pro to, aby se občané EU cítili ještě více součástí většího celku, což vyjadřuje slogan Dne Evropy používaný všemi orgány a institucemi EU: „SPOLEČNĚ jsme silnější“.

Zúčastněte se Dne Evropy a...

  • zjistěte, co pro vás EHSV dělá – díky 3D 360º virtuální návštěvě EHSV se dozvíte, kdo jsme a čím se zabýváme a jaký přínos má práce EHSV a jeho členů;
  • zjistěte, čím se zabývají členové EHSV ve svých domovských zemích – díky informacím od organizací, v nichž naši členové působí v terénu – a co dělají ve svých působištích, aby EU pomohli ven z krize;
  • navštivte náš kulturní koutek a objevte interaktivní a neotřelou formou různé virtuální výstavy, které EHSV uspořádal;
  • zúčastněte se našich aktivit, které budou probíhat naživo a kterých nebude pomálu – Den Evropy je především oslavou míru a jednoty v Evropě, a proto budou v nabídce on-line hry a další zábavné činnosti, včetně virtuální návštěvy EHSV, webináře se členy EHSV, digitálního fotoautomatu či fotografické soutěže.

Sledujte nás!

Den Evropy 2021| Evropský hospodářský a sociální výbor (europa.eu) (cl)