EESK parasti Eiropas dienu atzīmē, atverot savas durvis sabiedrībai. Šogad Covid-19 izraisītās krīzes dēļ visas Eiropas un pasaules iedzīvotāji tiek aicināti iepazīt pilsoniskās sabiedrības namu drošā un virtuālā veidā.

Eiropas dienu katru gadu svinam 9. maijā, kad atceramies Schuman deklarāciju, ar ko tika likti pamati mūsdienu Eiropas Savienībai. Šī diena ir iemesls aizdomāties par to, kas ar solidaritāti panākts un ko ceram sasniegt turpmāk.

Tā arī paver iespēju radīt ES iedzīvotājiem sajūtu, ka viņi pieder kaut kam lielākam, kā minēts Eiropas dienas devīzē “Spēks ir vienotībā”, ko šajā dienā izmanto visas Eiropas Savienības iestādes.

Piedalieties Eiropas dienā un...

  • uzziniet, ko EESK Jūsu labā dara. Trīsdimensiju un 360 grādu virtuālā ekskursijā noskaidrojiet, kas mēs esam un ko darām un kāda ir EESK un tās locekļu pievienotā vērtība;
  • uzziniet, ko EESK locekļi dara dzimtenē. Noskaidrojiet, ar ko vietējā līmenī nodarbojas EESK locekļu pārstāvētās organizācijas un ko viņi dara savā dzīvesvietā, lai palīdzētu Eiropas Savienībai pārvarēt krīzi;
  • apmeklējiet mūsu kultūras stūrīti un interaktīvā un interesantā veidā atklājiet EESK virtuālās izstādes;
  • piedalieties daudzos Komitejā notiekošos pasākumos. Eiropas dienā galvenokārt svinam mieru un Eiropas vienotību. Tāpēc tiešsaistē tiks rīkotas spēles un atrakcijas, tostarp virtuālas ekskursijas, tīmekļseminārs ar EESK locekļiem, digitālas fotokabīnes apmeklējumi un fotogrāfiju konkurss.

Nepalaidiet garām!

Eiropas diena 2021 | Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (europa.eu) (cl)