Průmyslová politika: udržitelnost musí jít ruku v ruce s konkurenceschopností a strategickou autonomií

EU musí na pozadí pandemie a konfliktu na východní hranici Evropy přehodnotit priority své průmyslové politiky. Takové je poselství konference na téma „Udržitelná budoucnost evropského průmyslu“, kterou Evropský hospodářský a sociální výbor pořádal dne 4. března 2022 ve spolupráci s Evropskou komisí a francouzským předsednictvím Rady Evropské unie.

V zahajovacím proslovu konference zdůraznila předsedkyně EHSV Christa Schweng, že tvorbu průmyslové politiky EU je třeba pojímat kooperativně: „Udržitelnou budoucnost průmyslu EU musíme budovat v partnerství s průmyslem, veřejnými orgány i sociálními partnery. V tomto procesu nesmí nikdo zůstat opomenut.“

Zatímco se EU stále potýká s následky krize COVID-19, celý kontinent šokovaně sleduje dramatické dění na Ukrajině. Jak uvedla výkonná místopředsedkyně Evropské komise Margrethe Vestager, „průmyslová odvětví Evropy musí snížit svoji jednostrannou závislost na druhých. Musíme též chránit jednotný trh před vnějšími vlivy, ať už v podobě narušení zahraničními subvencemi nebo nátlaku cizích států.“

Většina řečníků považuje konflikt za další mocný argument k prosazování ekologických cílů, byť se našli i tací, podle nichž si okolnosti naopak žádají přehodnocení našich zelených cílů nebo dokonce návrat k uhlí v Evropě. „Vynořují se nové faktory jako inflace, dluh, obrana a energetika, které naprosto mění průmyslovou strategii, kterou potřebujeme prosazovat. Naším novým imperativem se musí stát strategická autonomie a obrana,“ zdůraznil poslanec EP Carlo Calenda.

Generální ředitel pro podnikání na francouzském ministerstvu hospodářství, financí a oživení Thomas Courbe se pak domnívá, že přechod k udržitelné energetice je příležitostí k modernizaci průmyslové základny Evropy. Souběžná transformace musí – v souladu se zásadou, že nikdo nesmí zůstat opomenut – vytvořit příznivé podmínky pro vznik pracovních míst, které budou přiměřené a sociálně spravedlivé. „Cílem by mělo být maximální snížení emisí skleníkových plynů s minimálními socioekonomickými náklady,“ dodala Sandra Parthie, zpravodajka stanoviska EHSV < style="color:blue">Aktualizace nové průmyslové strategie.“

Evropský komisař pro vnitřní trh Thierry Breton pak v závěru připomněl, že v časech rostoucího geopolitického napětí je zásadně nutné prosazovat rozvíjení soudržné vize Evropské unie a jejích průmyslových odvětví. (gb/dm)