Ukrajina je tématem č. 1 i za švédského předsednictví Rady v roce 2023

Zaručit bezpečnost evropských občanů a prosazovat právní stát a základní práva: pro Švédsko, které bude od ledna do června 2023 předsedat Radě Evropské unie, budou opatření k řešení krize prioritou.

V diskusi na plenárním shromáždění dne 25. ledna 2023 předsedkyně EHSV Christa Schweng švédskému předsednictví přislíbila plnou podporu ze strany Výboru: „Švédsko přebírá předsednictví v nesmírně složité době, jelikož na hranicích EU zuří válka. EHSV tyto priority vzhledem k agresi Ruska vůči Ukrajině vítá, neboť nesmíme připustit, aby tato válka ovlivnila naši bezpečnosti nebo naše hodnoty. Stojíme za Ukrajinou.“

Švédská ministryně pro záležitosti EU Jessika Roswall prohlásila, že švédské předsednictví považuje úzkou spolupráci s ostatními orgány a institucemi EU – včetně EHSV – za velmi důležitou a těší se na intenzivní kontakt a otevřený dialog.

V souvislosti s prioritou předsednictví zdůraznila, že „se Švédsko ujímá předsednictví v době, kdy Unie řeší nebývalé problémy. Brutální ozbrojený útok Ruska na Ukrajinu bude i nadále vévodit evropské agendě.“

Švédské předsednictví bude usilovat o zachování evropské jednoty a o to, aby byla EU zelenější, bezpečnější a svobodnější. Zaměří se při tom na:

  • bezpečnost
  • konkurenceschopnost
  • ekologickou a energetickou transformaci
  • demokratické hodnoty a právní stát. (mp)