Garanti for europæernes sikkerhed og opretholdelse af retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder – krisestyringsforanstaltninger vil være de vigtigste prioriteter for Sverige, som varetager formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union fra januar til juni 2023.

Under en plenardebat den 25. januar 2023 gav EØSU's formand Christa Schweng tilsagn om udvalgets fulde støtte til formandskabet: "Det er en meget svær tid at overtage formandskabet i, eftersom der lige nu raser en forfærdelig krig ved EU's grænser. EØSU bifalder disse prioriteter set i lyset af den russiske aggression mod Ukraine, da vi ikke må lade vores sikkerhed eller vores værdier blive påvirket. Vi står skulder ved skulder med Ukraine."

Jessika Roswall, Sveriges minister for EU-anliggender, sagde, at det svenske formandskab anså et tæt samarbejde med andre EU-institutioner og -organer, herunder EØSU, for at være af afgørende betydning og så frem til at bevare den tætte kontakt og opretholde en åben dialog.

Idet hun nævnte formandskabets topprioritet, understregede hun, at "Sverige har formandskabet på et historisk afgørende tidspunkt for Unionen. Ruslands brutale aggressionskrig mod Ukraine vil fortsat dominere den europæiske dagsorden."

Det svenske formandskab vil arbejde på at bevare det europæiske sammenhold og gøre Unionen grønnere, mere sikker og mere fri samt fokusere på følgende:

  • Sikkerhed
  • Konkurrenceevne
  • Grøn omstilling og energiomstilling
  • Demokratiske værdier og retsstatsprincippet (mp)