Szwedzka prezydencja Rady w 2023 r.: głównym tematem jest nadal Ukraina

Należy zagwarantować Europejkom i Europejczykom bezpieczeństwo oraz stać na straży praworządności i praw podstawowych: głównym priorytetem Szwecji, która od stycznia do czerwca 2023 r. będzie sprawować przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, będą środki w zakresie zarządzania kryzysowego.

Podczas debaty plenarnej w dniu 25 stycznia 2023 r. przewodnicząca EKES-u Christa Schweng zadeklarowała w imieniu Komitetu pełne poparcie dla prezydencji, oświadczając: Czas, w którym Szwecja obejmuje przewodnictwo, jest bardzo trudny, gdyż u granic UE toczy się straszliwa wojna. W świetle rosyjskiej napaści na Ukrainę EKES pochwala wyznaczone priorytety, ponieważ nie możemy dopuścić do tego, by ta sytuacja rzutowała na nasze bezpieczeństwo czy wartości. Stoimy po stronie Ukrainy.

Szwedzka minister do spraw UE Jessika Roswall stwierdziła, że szwedzka prezydencja uznaje ścisłą współpracę z innymi instytucjami i organami UE, w tym z EKES-em, za bardzo istotną i cieszy się z perspektywy bliskich kontaktów oraz otwartego dialogu.

Nawiązując do głównego priorytetu prezydencji, podkreśliła, że Szwecja obejmuje przewodnictwo w dobie historycznych wyzwań, które stoją przed Unią. Brutalna wojna napastnicza Rosji przeciwko Ukrainie będzie nadal dominującym tematem programu europejskiego.

Prezydencja szwedzka będzie stać na straży europejskiej jedności i dążyć do tego, by Unia była bardziej ekologiczna, a także zapewniała większe bezpieczeństwo i większą wolność w oparciu o:

  • bezpieczeństwo
  • konkurencyjność
  • transformację ekologiczną i energetyczną
  • wartości demokratyczne i praworządność. (mp)