Konference skupiny Různorodá Evropa věnovaná dopadu krize COVID-19 na organizovanou občanskou společnost

skupina Různorodá Evropa v EHSV

Dne 12. března uspořádá skupina Různorodá Evropa hybridní konferenci na téma Organizace občanské společnosti během krize COVID-19 a po ní: jakým výzvám čelíme a jaká bude budoucnost. V rámci této akce bude zveřejněna studie EHSV Reakce organizací občanské společnosti na pandemii COVID-19 a následná omezující opatření přijatá v Evropě a proběhnou tematické diskuse s významnými řečníky a zástupci občanské společnosti.

Uvedená studie, kterou na žádost skupiny Různorodá Evropa nechal vypracovat EHSV, vyzdvihuje činnosti, kterými organizace občanské společnosti pomáhaly místním komunitám a zranitelným skupinám při překonávání problémů souvisejících s pandemií. Prostřednictvím případových studií jsou v ní prezentovány kvantitativní i kvalitativní údaje.

Autoři uplatnili kombinovanou metodu, kdy vycházeli ze sekundárního výzkumu a z podrobného on-line průzkumu. Studie zdůrazňuje témata, jež jsou klíčová pro budoucnost organizací občanské společnosti, jako je nedostatek stabilních zdrojů financování, právní rámce a odpovídající zdroje a soubory dovedností. Do budoucna bude nutné se nad těmito problémy zamyslet a přijmout smělá politická rozhodnutí, má-li se zajistit, že kapacity organizací občanské společnosti budou ve fázi oživení po pandemii COVID-19 zachovány a posíleny. Autoři studie na konferenci představí svá hlavní zjištění a doporučení.

Následné diskuse s významnými řečníky a zástupci občanské společnosti se zaměří na dopad pandemie na zranitelné skupiny lidí, na to, jak organizace občanské společnosti těmto zranitelným skupinám pomáhají, na iniciativy, které organizace občanské společnosti podnikly s cílem posoudit, jak se vypořádaly s krizí, a na způsoby, jak přispějí k rekonstrukci a k udržitelným komunitám v období po pandemii COVID-19.

Více informací o této akci naleznete zde: https://europa.eu/!PG36rF. (jk)