Konferenza tal-Grupp Diversità Ewropa biex jiġi indirizzat l-impatt tal-COVID-19 fuq is-soċjetà ċivili organizzata

Mill-Grupp Diversità Ewropa tal-KESE

Fit-12 ta’ Marzu, il-Grupp Diversità Ewropa se jospita konferenza ibrida dwar L-Organizzazzjonijiet tas-Soċjetà Ċivili matul u wara l-COVID-19: liema sfidi u liema ġejjieni. L-avveniment se jara t-tnedija tal-istudju tal-KESE Ir-rispons tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili biex jiffaċċjaw il-pandemija tal-COVID-19 u l-miżuri restrittivi konsegwenti adottati fl-Ewropa, kif ukoll dibattiti topiċi ma’ kelliema ta’ livell għoli u rappreżentanti tas-soċjetà ċivili.

L-istudju, ikkummissjonat mill-KESE fuq talba tal-Grupp Diversità Ewropa, jenfasizza l-attivitajiet tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili biex jgħinu lill-komunitajiet lokali u gruppi vulnerabbli biex jittrattaw il-pandemija. Id-data kwantitattiva u kwalitattiva dwar l-attivitajiet tagħhom huma ppreżentati permezz ta’ studji tal-każi.

L-awturi applikaw metodu mħallat fejn ikkombinaw riċerka minn fuq l-iskrivanija u stħarriġ fil-fond online. L-istudju jenfasizza suġġetti ewlenin għall-futur tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, bħan-nuqqas ta’ flussi ta’ finanzjament stabbli, oqfsa legali u riżorsi u settijiet ta’ ħiliet adegwati, li ser jeħtieġu riflessjoni futura u deċiżjonijiet politiċi kuraġġużi biex jiġi żgurat li l-kapaċitajiet tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jinżammu u jissaħħu fil-fażi ta’ rkupru wara l-COVID-19. Waqt il-konferenza, l-awturi tal-istudju se jippreżentaw is-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet ewlenin tagħhom.

Diskussjonijiet sussegwenti ma’ kelliema ta’ livell għoli u rappreżentanti tas-soċjetà ċivili se jiffokaw fuq l-impatt tal-pandemija fuq grupp vulnerabbli ta’ nies, kif l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili għenu lil dawn il-gruppi vulnerabbli, inizjattivi meħuda mill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili biex jirrivedu kif jittrattaw il-kriżi u l-modi kif se jikkontribwixxu għar-rikostruzzjoni u għal komunitajiet sostenibbli wara l-COVID-19.

Aktar informazzjoni dwar l-avveniment disponibbli fuq: https://europa.eu/!PG36rF (jk)