Grupės „Įvairovė Europa“ konferencija COVID-19 poveikiui organizuotai pilietinei visuomenei aptarti

Parengė EESRK grupė „Įvairovė Europa“

Kovo 12 d. grupė „Įvairovė Europa“ surengs mišrią konferenciją Pilietinės visuomenės organizacijos per COVID-19 pandemiją ir po jos: kokie iššūkiai ir kokios ateities perspektyvos? Renginio metu bus paskelbtas EESRK tyrimas Pilietinės visuomenės organizacijų atsakas į COVID-19 pandemiją ir dėl jos Europoje priimtos ribojamosios priemonės, taip pat vyks diskusijos aktualiomis temomis su aukšto lygio pranešėjais ir pilietinės visuomenės atstovais.

Tyrime, kurį EESRK užsakė grupei „Įvairovė Europa“ paprašius, pabrėžiama pilietinės visuomenės organizacijų veikla padedant vietos bendruomenėms ir pažeidžiamoms grupėms kovoti su pandemija. Kiekybiniai ir kokybiniai duomenys apie šią veiklą pateikiami remiantis atvejų tyrimais.

Autoriai taikė mišrų metodą derindami dokumentų tyrimus ir išsamią apklausą internetu. Tyrime aptariamos pilietinės visuomenės organizacijų ateičiai svarbios temos, pavyzdžiui, stabilaus finansavimo srautų trūkumas, teisinės sistemos, tinkami ištekliai ir įgūdžiai, kuriuos reikės apsvarstyti ir dėl kurių teks priimti drąsius politinius sprendimus, kad atsigavimo po COVID-19 laikotarpiu būtų išlaikyti ir sustiprinti pilietinės visuomenės organizacijų pajėgumai. Konferencijos metu tyrimo autoriai pristatys pagrindines išvadas ir rekomendacijas.

Vėliau vyksiančiose diskusijose su aukšto lygio pranešėjais ir pilietinės visuomenės organizacijų atstovais daug dėmesio bus skiriama pandemijos poveikiui pažeidžiamoms gyventojų grupėms, pilietinės visuomenės organizacijų šioms grupėms suteiktai pagalbai, iniciatyvoms, kurių ėmėsi pilietinės visuomenės organizacijos norėdamos peržiūrėti, kaip jos kovojo su krize ir kaip prisidės prie bendruomenių atstatymo ir tvarumo COVID-19 pandemijai pasibaigus.

Daugiau informacijos apie renginį rasite adresu https://europa.eu/!PG36rF (jk)