ЕС трябва да преодолее кризата с изменението на климата по три начина: чрез мобилизиране на финансиране, ангажиране на гражданите и частния сектор и упражняване на силно политическо лидерство. Това е посланието на становище по собствена инициатива на ЕИСК, прието на септемврийската пленарна сесия.

В становището, изготвено от Томас Катниг и Луц Рибе, се заявява, че за да се отговори на нарастващото търсене на електроенергия и да се постигнат целите в областта на климата, ЕС трябва да инвестира повече в интелигентни и възобновяеми енергийни системи и инфраструктура за съхранение и че всички трябва да допринасят.

Според Федерацията на европейската електроенергийна промишленост Eurelectric, за да посрещне нарастващото търсене на електроенергия и да постигне целите в областта на климата, ЕС трябва да удвои инвестициите в електроенергийната мрежа на 55 милиарда евро годишно и да увеличи средствата за изграждането на чисти производствени мощности на 75 милиарда евро годишно.

„Необходими са огромни публични инвестиции, за да се справим с енергийния преход и да постигнем климатичните цели. От голямо значение е да се гарантира сигурността на енергийните доставки, да се преодолее енергийната бедност, да се запази достъпността на цените и да се създават работни места“, заяви г-н Катниг.

Що се отнася до бъдещата организация на енергийните системи и инфраструктури, ЕИСК подкрепя намерението на Комисията да подобри структурата на пазара на електроенергия и силно подкрепя пазарните оценки, за да се анализира поведението на всички потенциални участници. „За да се създаде добре функциониращ енергиен пазар, от ключово значение е Комисията да направи оценка на предимствата и недостатъците на публичната и частната собственост и/или частното финансиране на енергийната инфраструктура“, заяви г-н Рибе.

За да се финансират инвестиции в инфраструктура, ЕИСК препоръчва да бъдат оползотворени извънредните печалби на енергийните дружества и да се прилага „златно правило“ за всички проекти, свързани с енергийната независимост. (mp)