EU er nødt til at forholde sig til klimakrisen med en trestrenget tilgang: mobilisering af finansiering, inddragelse af borgerne og den private sektor og udøvelse af et stærkt politisk lederskab. Dette budskab kommer til udtryk i en initiativudtalelse fra EØSU, som blev vedtaget på plenarforsamlingen i september.

Af udtalelsen, som er udarbejdet af Thomas Kattnig og Lutz Ribbe, fremgår det, at EU for at dække det voksende behov for elektricitet og opfylde klimamålene i højere grad skal investere i intelligente og vedvarende energisystemer samt lagerinfrastruktur, og at alle skal deltage aktivt.

Ifølge elektricitetsbrancheorganisationen Eurelectric skal EU fordoble investeringerne i elnettet til 55 mia. EUR årligt og forhøje midlerne til opførelse af ren produktionskapacitet til 75 mia. EUR årligt.

"Vi har brug for omfattende offentlige investeringer for at gennemføre energiomstillingen og nå klimamålene. Dette er afgørende for at sikre forsyningssikkerheden, bekæmpe energifattigdom, holde priserne overkommelige og skabe arbejdspladser", sagde Thomas Kattnig.

Med hensyn til den fremtidige organisering af energisystemerne og infrastrukturen støtter EØSU Kommissionens intentioner om at forbedre elektricitetsmarkedets udformning og går stærkt ind for markedsevalueringer for at analysere alle potentielle aktørers adfærd. "For at udforme et velfungerende energimarked er det afgørende for Kommissionen at vurdere fordele og ulemper ved offentligt og privat ejerskab og/eller privat finansiering af energiinfrastrukturen", sagde Lutz Ribbe.

For at finansiere infrastrukturinvesteringerne anbefaler EØSU, at man beskatter energivirksomhedernes ekstraordinære fortjenester og indfører en "gylden regel" for alle projekter, som er forbundet med energiuafhængighed. (mp)