EU mora reševati podnebno krizo s trojnim pristopom: mobilizacijo sredstev, vključevanjem državljanov in zasebnega sektorja ter močnim političnim vodstvom. To je sporočilo mnenja na lastno pobudo, ki ga je Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) sprejel na septembrskem plenarnem zasedanju.

V mnenju, ki sta ga pripravila Thomas Kattnig in Lutz Ribbe, je navedeno, da mora EU za zadovoljevanje vse večjega povpraševanja po električni energiji in doseganje podnebnih ciljev več vlagati v pametne sisteme energije iz obnovljivih virov ter infrastrukturo za shranjevanje energije in da morajo pri tem sodelovati vsi.

Po podatkih evropskega združenja za električno energijo Eurelectric mora EU podvojiti naložbe v elektroenergetsko omrežje, da bodo znašale 55 milijard EUR na leto, sredstva za izgradnjo čistih proizvodnih zmogljivosti pa povečati na 75 milijard EUR na leto.

„Za uresničitev energetskega prehoda in podnebnih ciljev potrebujemo obsežne javne naložbe. To je bistveno za zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo, preprečevanje energijske revščine, ohranjanje dostopnih cen in ustvarjanje delovnih mest,“ je dejal Kattnig.

V zvezi s prihodnjo organizacijo energetskih sistemov in infrastrukture EESO podpira namero Komisije, da bo izboljšala zasnovo trga z električno energijo, in se odločno zavzema za pripravo ocen trga, ki bodo zajemale analizo ravnanja vseh potencialnih akterjev. „Za oblikovanje dobro delujočega energetskega trga je bistvenega pomena, da Komisija oceni prednosti in slabosti javnega in zasebnega lastništva in/ali zasebnega financiranja energetske infrastrukture,“ je dejal Ribbe.

EESO priporoča, da se naložbe v infrastrukturo financirajo z obdavčitvijo nepričakovanih dobičkov in uporabo zlatega pravila pri vseh projektih, povezanih z energetsko neodvisnostjo. (mp)