EESK lanserar priset till det civila samhället 2021 på temat klimatåtgärder

EESK kommer att belöna upp till fem klimatprojekt som vittnar om det civila samhällets ovärderliga bidrag till att uppnå klimatneutralitet.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har öppnat för ansökningar till priset till det civila samhället 2021. Årets tema är klimatåtgärder och EESK kommer att välja ut vinnarna bland kreativa och nyskapande initiativ som syftar till att främja en rättvis omställning till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi.

Alla organisationer i det civila samhället som är officiellt registrerade i EU och bedriver sin verksamhet på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå kan lämna in en ansökan. Priset är även öppet för enskilda personer som bor i EU. Initiativen eller projekten måste genomföras i EU för att ha möjlighet att få priset.

Det ska vara projekt som redan genomförts eller fortfarande pågår.

Bidragen ska lämnas in före den 30 juni 2021 kl. 10.00 (belgisk tid).

Totalt 50 000 euro kommer att tilldelas högst fem vinnare. Prisutdelningsceremonin kommer sannolikt att äga rum under EESK:s plenarsession den 8–9 december 2021 i Bryssel, beroende på hälsoläget.

EESK var den första EU-institution som gav ordet till Greta Thunberg i början av den globala klimatstrejkrörelsen ”Fridays for Future” och har alltid varit en ivrig förespråkare för klimatåtgärder på gräsrotsnivå. Kommittén har ständigt betonat gräsrotsorganisationers och enskilda personers betydelse i omställningen till klimatneutralitet i praktiken. De spelar en avgörande roll när det gäller att förändra normer och beteenden, göra lokala ekonomier grönare och driva på omställningen till klimatneutrala samhällen på lokal eller regional nivå.

Genom sitt arbete har EESK upprepade gånger betonat att det krävs att alla aktörer engagerar sig och agerar för att den europeiska gröna given – enligt vilken EU åtagit sig att uppnå klimatneutralitet senast 2050 – ska lyckas. Ett av de centrala initiativen i den gröna given – den europeiska klimatpakten – måste inriktas på att uppmuntra människor att bli en del av lösningen snarare än problemet och ge människor handlingskraft att förändra de system som lett till denna klimatkris.

Genom att tillägna denna ytterst viktiga fråga sitt flaggskeppspris vill EESK hylla och visa upp de icke-statliga klimatinsatser som gjorts hittills. Kommittén vill också uppmuntra pågående projekt och inspirera till nya, för att på så sätt belysa hur civilsamhällesorganisationer och enskilda personer kan bidra till den europeiska gröna given.

För att komma i fråga för priset ska projekten omfatta minst en av de frågor som nämns i vårt pressmeddelande, som kan läsas här.

De fullständiga villkoren och det elektroniska ansökningsformuläret finns på vår webbplats: https://www.eesc.europa.eu/sv/agenda/our-events/events/eesc-civil-society-prize-2021 (ll)