Without solidarity where would you be now? Det civila samhället mot covid

EESK:s ledamot Giuseppe Guerini påminner om att vid denna tid i fjol höll hälso- och sjukvården i den italienska staden Bergamo på att gå under på grund av covid-19-krisen. Den icke-statliga organisationen Emergency ingrep genom att driva ett fältsjukhus som hade inrättats för att hantera den enorma tillströmningen av patienter. Enligt den medicinska direktören Oliviero Valoti var hjälpen en välsignelse.

Med anledning av denna livräddande insats under krisen tilldelas Emergency EESK:s pris för medborgerlig solidaritet. EESK:s vice ordförande Cillian Lohan förklarar idén med engångsutmärkelsen och ordföranden för Emergency, Rossella Miccio, berättar vad erkänslan från EU betyder för hennes organisation.

Tillgängliga språk:

Ledare

Ingen är för liten eller för stor för att hjälpa till

Bästa läsare!

Wow! Jag är fortfarande rörd av alla de känslor som visades vid utdelningen av årets pris för medborgerlig solidaritet.

Jag var en av värdarna för prisutdelningsceremonin, som hölls den 15 februari inför en levande publik på 7 500 personer. Nyheten om EESK:s erkännande av dessa strålande initiativ spred sig snart över hela Europa.

I korthet

Se utdelningen av 2020 års pris för medborgerlig solidaritet

Se vår inspelning av utdelningen av EESK:s pris för medborgerlig solidaritet och ta del av 23 fantastiska projekt som hjälpt oss genom krisen.

Priset för medborgerlig solidaritet 2020 i medierna

Nedan följer ett axplock av olika rubriker i medierna fram till i dag angående priset för medborgerlig solidaritet 2020.

Nya publikationer

Alla vinnare på ett och samma ställe

EESK har publicerat en broschyr med presentationer av alla projekt som tilldelats priset för medborgerlig solidaritet, och med riklig information om bakgrunden till själva priset.

Ladda ned broschyren via följande länk: https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-03-21-103-en-n.pdf

 

EESK-nyheter

SWEDEN - BLIVANDE - KULTURCENTRUMET BLIVANDE VINNER EESK:s PRIS FÖR MEDBORGERLIG SOLIDARITET FÖR SVERIGE

Blivandes initiativ ”Crisis response” hör till de 23 projekt från EU och Förenade kungariket som har fått utmärkelsen för sina enastående bidrag till kampen mot covid-19 och dess katastrofala följder

FULLSTÄNDIG FÖRTECKNING ÖVER VINNARNA AV EESK:s PRIS FÖR MEDBORGERLIG SOLIDARITET 2020

LAND

VINNARE

ÖSTERRIKE

#EUROPAgegenCovid19, ett initiativ som presenterades av det icke vinstdrivande företaget Kommunikationswerkstatt Talk 27, som bekämpar desinformation, falska nyheter och felaktig information om pandemin och motiverar medborgarna att stå emot känslomässig och kognitiv manipulation.

BELGIEN

OKRA, trefpunt 55+, en förening som besvarade pandemin med OKRA:s motståndskraft, ett kreativt initiativ som syftade till att hålla äldre personer sysselsatta och se till att de upprätthöll sina sociala kontakter.

VISSTE DU ATT…?

Vårt pris för medborgerlig solidaritet är unikt på många sätt. Här hittar du ett antal häpnadsväckande fakta om några av våra vinnare och själva priset!

Med vinnarnas egna ord

”För många var vi den enda källan till personlig skyddsutrustning”

Det var mycket svårt att komma över personlig skyddsutrustning i Sverige när kulturcentrumet Blivande, den svenska vinnaren av priset för medborgerlig solidaritet, tog hjälp av sina medlemmar för att tillverka skyddsrockar, munskydd och visir till de personer som riskerade sina liv i kampen mot covid-19. Medgrundaren Hampus Lindblad berättar hur projektet tog sin början i ett vanligt samtal med en annan medlem.