VAR EN DEL AV LÖSNINGEN, INTE EN DEL AV PROBLEMET

Kära läsare!

EESK:s senaste pris till det civila samhället tillägnades något som ligger mig särskilt varmt om hjärtat – kampen mot klimatförändringarna.
Man skulle vilja tro att det nu torde ha gått upp för alla att klimatförändringarna är på riktigt och att detta hade blivit ett allmänt accepterat faktum, så till den grad att alla i hela världen redan skulle ha gått samman i ett försök att undvika sin egen undergång. Men trots många insatser i den riktningen gör vi fortfarande inte tillräckligt.

Det är därför viktigt att ständigt upprepa att klimatförändringarna snart kan nå en punkt där det inte finns någon återvändo och att de mycket väl kan hota världens existens, så som vi känner den.

Det är också därför som jag inte nog kan betona vikten av att vi samlar alla våra krafter för att göra något åt dem. Och det är ett ansvar som gäller oss alla – utan undantag.

EESK menar att alla aktörer måste engagera sig och verka för att den europeiska gröna given – enligt vilken EU åtagit sig att uppnå klimatneutralitet senast 2050 – ska lyckas. Gräsrotsorganisationer och enskilda individer spelar en avgörande roll när det gäller att förändra normer och beteenden, göra lokala ekonomier grönare och driva på omställningen på lokal eller regional nivå.

Genom att göra kampen mot klimatförändringarna till temat för 2021 års pris till det civila samhället ville EESK hylla och visa upp de klimatinsatser som det civila samhället hittills har åstadkommit.

Vi har sållat fram vinnarna bland projekt som stöder en rättvis och grön omställning till en koldioxidsnål ekonomi. Målet var att uppmuntra pågående projekt och inspirera till nya – och det tror jag att vi har lyckats med!

Vi fick in en uppsjö av idéer som inger hopp om att vi kanske kan vinna den här striden. Vi har tagit emot projekt från Europas alla hörn som alla kämpar mot klimatförändringarna på inspirerande och kreativa sätt. Det var inte lätt att välja ut vinnarna, och vi tycker att samtliga ansökningar förtjänar ett erkännande. Du kan läsa mer om dem i vår broschyr om årets pris.

Vi valde att utse fem projekt till vinnare, projekt som alla, vart och ett på sitt sätt, är imponerande och tar sig an några av de mest akuta problemen vi står inför när vi talar om en omställning till klimatneutrala ekonomier och samhällen.

Våra fem vinnare uppmuntrar genom sitt viktiga arbete till hållbara investeringar och pekar på den värdefulla roll som äldre generationer har; de tar sig an energifattigdomen genom att ge de drabbade en röst; de gör verklighet av den cirkulära ekonomin, samtidigt som de aktivt främjar social rättvisa; de bekämpar uppvärmningen av våra städer genom att skapa sinnrika och interaktiva appar, eller samlar alla berörda parter i energiomställningen till relevanta debatter för att de ska finna en rimlig lösning.

Därför kände jag mig särskilt priviligierad att vid prisutdelningsceremonin den 9 december i Bryssel ha äran att överräcka priserna till våra fem vinnare. I detta nummer kan du läsa mer om deras fantastiska projekt, och du kan bekanta dig med pristagarna genom våra intervjuer med dem. Vi kommer också att släppa en poddsändning, där vi kan höra var och en av dem berätta om sina planer för framtiden och hur EESK:s pris har inspirerat dem att fortsätta sitt arbete.

I detta nummer kan du också läsa om en av 2020 års vinnare av priset för medborgerlig solidaritet, som just har tilldelats ett prestigefyllt klimatpris i Storbritannien. Vi berördes särskilt av att höra hur EESK:s pris gjorde skillnad för dem. Det gjorde det möjligt för dem att fortsätta med sina projekt och sjösätta nya, för vilka de redan har fått beröm och erkännande. Detta gör oss inte bara stolta utan stärker också vår beslutsamhet att fortsätta att dela ut vårt pris och att rikta strålkastarljuset mot det fantastiska arbete som det civila samhällets organisationer och människor utför i alla slags frågor och i hela Europeiska unionen.

Jag önskar dig trevlig läsning – och kom ihåg att vi alla måste bidra och göra vad vi kan i kampen mot klimatförändringarna, hur små eller stora våra ansträngningar eller till och med uppoffringar än må vara. Vi är alla del av lösningen, låt oss upphöra med att vara en del av problemet!

Cillian Lohan
, EESK:s vice ordförande med ansvar för kommunikation