Razpoložljivi jeziki:

Drage bralke in bralci,
ta mesec vsako leto praznujemo mednarodni dan žena, letos pa je 8. marec znova žalosten opomin, kako dolga pot nas še čaka, da bodo ženske lahko polno sodelovale v družbi.

Ženske so premalo zastopane v organih političnega in gospodarskega odločanja, imajo nižje stopnje zaposlenosti in nižje plače kot moški.

Poleg tega sta sedanja pandemija in svetovna gospodarska kriza jasno pokazali, da so ženske in mladi skupini, ki plačujeta najvišjo ceno, in da obstaja nevarnost, da izgubimo več težko izbojevanih dosežkov zadnjih nekaj desetletij. Poleg tega ženske nosijo breme neplačanega dela v gospodinjstvu in v zvezi z nego, zaradi prisilnega sobivanja med zaporo pa se je marsikje povečalo število primerov nasilja na podlagi spola.

Koledar dogodkov

„Vprašanje za ...“

V naši rubriki „Vprašanje za ...“ prosimo člane EESO, da odgovorijo na vprašanje, ki se nam zdi še zlasti aktualno.

V marčevski izdaji smo Baibo Miltovičo, predsednico strokovne skupine za promet, energijo, infrastrukturo in informacijsko družbo, povprašali o vlogi železnice pri uresničevanju ciljev evropskega zelenega dogovora, zlasti v letu 2021, ki je bilo razglašeno za evropsko leto železnic. (ehp)

Odpornejši in učinkovitejši železniški sistem

EESO info: „Letošnje leto je bilo razglašeno za evropsko leto železnic. Glavni namen je prispevati k doseganju ciljev evropskega zelenega dogovora na področju prometa s posebnim poudarkom na vlogi železniškega prometa.
Glede na navedeno, kakšno je vaše stališče o dinamičnem pristopu za povečanje uporabe železniškega prevoza?“

Baiba Miltovica, predsednica strokovne skupine TEN

Evropska unija je letošnje leto razglasila za evropsko leto železnic, da bi državljane spodbudila k pogostejši uporabi železniškega prevoza v vsakdanjem življenju. Glavni razlogi, zaradi katerih se ljudje vsakodnevno ne odločajo za to obliko prevoza, se med evropskimi državami razlikujejo, najpomembnejši pa so nekonkurenčne cene vozovnic, manjše udobje, slabe povezave in daljši čas potovanja.

Posebni gost

Vsak mesec predstavimo posebnega gosta, znano osebnost, ki predstavi svoje stališče o aktualnih dogodkih ter tako prevetri in razširi naša obzorja, nas navdahne in nam omogoči, da se bolje seznanimo z današnjimi razmerami po svetu. V marčevski izdaji z veseljem pozdravljamo prvega predsednika Evropskega sveta Hermana Van Rompuya, ki nam predstavlja svoje stališče o sedanjih izzivih Evrope.

Herman Van Rompuy, predsednik Evropskega političnega centra, je belgijski in evropski politik ter nekdanji predsednik belgijske vlade (2008–2009). Kot predsednik Evropskega sveta (2009–2014) je imel pomembno vlogo pri odzivu EU na finančno krizo in krepitvi okvira za evropsko ekonomsko upravljanje.

 

Herman van Rompuy: „Zdaj ni čas za črnogledost‟

Od leta 2008 si krize sledijo ena za drugo. Veliko ljudi se sprašuje, kaj nas še čaka, kar kaže, da sta strah in negotovost vse bolj prisotna. Res je, da je večina kriz uvoženih. A je Unija vedno premagala te nevarne ovire, ki so včasih ogrozile njen obstoj. V tem smo dobri, a pred nami so tudi pozitivni izzivi. Se znamo tudi z njimi tako dobro spoprijeti?

Način, kako Unija sklad za okrevanje, namenjen boju proti socialnim in ekonomskim posledicam pandemije, uporablja za pospešitev okoljskega in digitalnega prehoda, me navdaja z upanjem! Krizno upravljanje združujemo z dolgoročno vizijo, kar je v sedanji politiki, ki je obsedena s kratkoročnim razmišljanjem in ukrepanjem, nekaj najtežjega.

Novice EESO

EESO želi dejavno prispevati k uspehu konference o prihodnosti Evrope

Izjava predsednice EESO Christe Schweng

Pozdravljam podpis skupne izjave Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Sveta, ki zaznamuje začetek konference o prihodnosti Evrope. Evropski ekonomsko-socialni odbor se veseli, da bo dejavno prispeval k razpravi, na katero je bil povabljen kot opazovalec.

Ne samo zelena in digitalna – prihodnost Evrope mora biti tudi bolj demokratična

Temelj obnove Evrope po pandemiji mora biti demokratična udeležba. Velika napaka bi bila, če bi o usodi in prihodnosti tolikih ljudi odločala peščica, je bilo slišati med dnevi civilne družbe EESO 2021.

V EESO so od 1. do 5. marca potekali dnevi civilne družbe pod naslovom „Trajnostna obnova za prihodnost Evrope državljanov“. V teh petih dneh se je interaktivnih spletnih razprav udeležilo več kot 1400 oseb, celo iz Afrike, Azije ter Severne in Južne Amerike.

Novi pakt o migracijah in azilu: pomanjkanje solidarnosti in velika obremenitev držav prvega vstopa

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) pozdravlja novi pakt o migracijah in azilu, vendar meni, da bodo predlogi, ki jih vsebuje, težko izvedljivi in jih ni mogoče šteti za jasen korak k oblikovanju odporne in v prihodnost usmerjene skupne strategije EU o migracijah in azilu. EESO je v dveh mnenjih analiziral več predlogov uredb o upravljanju azila in azilnih postopkih ter ugotovil, da z novim paktom morda ne bo mogoče pravično in učinkovito obravnavati prošenj za azil.

Civilna družba želi pomagati EU pri obvladovanju izzivov, ki jih prinašajo digitalne finance

Področje digitalnih financ je treba nujno urediti in Evropska komisija je glede tega ubrala pravo pot. To je glavno sporočilo treh mnenj, ki jih je EESO sprejel na februarskem plenarnem zasedanju. V njih je podprl najnovejše predloge Komisije o ureditvi sektorja digitalnih financ.

Okrevanje v EU – vključevanje organizirane civilne družbe je ključnega pomena

Nacionalni načrti za okrevanje in odpornost bi bili učinkovitejši in uspešnejši, če bi bile organizacije civilne družbe vanje vključene prej in v večjem obsegu. To je glavno sporočilo resolucije z naslovom Vključevanje organizirane civilne družbe v nacionalne načrte za okrevanje in odpornost – kaj deluje in kaj ne?, ki je bila sprejeta na februarskem plenarnem zasedanju EESO, predstavljena pa med razpravo s predsednico EESO Christo Schweng in evropskim komisarjem za proračun in upravo Johannesom Hahnom.

EESO poziva k preprostejši in pravičnejši obdavčitvi v EU in zunaj nje

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) na splošno podpira zakonodajne predloge Komisije o učinkovitejši in pravičnejši obdavčitvi ter izraža pohvalo, ker so usklajeni na globalni ravni.

V mnenju, ki je bilo sprejeto na plenarnem zasedanju 24. februarja, je EESO v celoti podprl davčni sveženj Evropske komisije za pravično in preprosto obdavčitev.

EESO meni, da bi bilo treba v gospodarski strategiji EU za leto 2021 več pozornosti nameniti socialnim vprašanjem

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je sprejel stališče o gospodarskih prednostnih nalogah EU za leto 2021. Pozdravlja, da se v strategiji, ki jo je predlagala Evropska komisija, obravnavajo izzivi v zvezi s pandemijo COVID-19 v okviru evropskega zelenega dogovora, a je razočaran, ker se premalo pozornosti namenja socialnim vprašanjem. EESO poleg tega svari pred prezgodnjim opuščanjem podpornih ukrepov in se zavzema za uvedbo novih fiskalnih pravil, ki bi upoštevala družbeno in gospodarsko stvarnost po koncu pandemije.

Strategija EU za prenovo je nujna

Val prenove za Evropo je evropska strategija, ki je absolutno nujna in nepogrešljiva za Evropsko unijo in njene državljane. EESO je v mnenju, ki sta ga pripravila Pierre Jean Coulon in Laurențiu Plosceanu in je bilo sprejeto na februarskem plenarnem zasedanju, podprl predlog Evropske komisije o prenovi stavb, katerega cilj je „ekologizacija stavb, ustvarjanje delovnih mest in izboljšanje življenj“.

EESO se zavezuje, da bo bistveno prispeval k novim pobudam Komisije

Izjava o akcijskem načrtu za evropski steber socialnih pravic, preglednosti plačil in strategiji o pravicah invalidov za obdobje 2021–2030

Veselimo se dela, povezanega s tremi pomembnimi pobudami Evropske komisije: sporočilom o akcijskem načrtu za evropski steber socialnih pravic, predlogom direktive o krepitvi uporabe načela enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti za moške in ženske s preglednostjo plačil in mehanizmi za izvrševanje ter strategijo o pravicah invalidov za obdobje 2021–2030.

Novice skupin

Evropa je dobro opremljena, da izpolni svoje industrijske ambicije

Pripravila skupina delodajalcev v EESO

Srečanje skupine delodajalcev v EESO s komisarjem Bretonom

Pandemija COVID-19 je pokazala, da je prava odpornost odvisna od zagotavljanja polno delujočega enotnega trga. To je bilo glavno sporočilo komisarja EU za notranji trg Thierryja Bretona, ki se je 1. marca udeležil izredne seje skupine delodajalcev, na kateri je tekla beseda o najrazličnejših temah, od programov cepljenja do revidirane industrijske strategije EU in trajnostnega okrevanja Evrope.

Mednarodni dan žena: zakaj ga še vedno moramo praznovati

Maria Nikolopoulou, članica skupine delojemalcev EESO

Ali je v današnjih časih smiselno, da 8. marca praznujemo dan žena? Že več kot 110 let je minilo, odkar je Clara Zetkin predlagala praznovanje dneva žena, in več kot 40 let, odkar je Organizacija združenih narodov razglasila mednarodni dan pravic žensk in mednarodnega miru. Družbe so se v zadnjem stoletju razvile.

Študija EESO o odzivu civilne družbe na COVID-19

Pripravila skupina EESO Raznolikost Evrope

Skupina Raznolikost Evrope je 12. marca na svoji konferenci na visoki ravni z naslovom Organizacije civilne družbe med pandemijo COVID-19 in po njej: aktualni in prihodnji izzivi predstavila novo študijo z naslovom Odziv organizacij civilne družbe na pandemijo COVID-19 in z njo povezane omejevalne ukrepe, sprejete v Evropi

Kmalu v EESO/kulturne prireditve

8. marec: mednarodni dan žena

Evropski ekonomsko-socialni odbor obeležuje mednarodni dan žena s popolnoma virtualno razstavo z naslovom Artivism for Gender Equality (Artivizem za enakost spolov).

Na ogled je postavljenih 25 plakatov, ki opozarjajo na boj za enakost spolov in pravice žensk ter odražajo Agendo 2030 in cilje trajnostnega razvoja OZN, še posebej cilj 5 o enakosti spolov.

Razstava je organizirana skupaj z nepridobitno mrežo Women Engage for a Common Future (Ženske za skupno prihodnost), ki si prizadeva za spolno enakopraven in zdrav planet za vse.

Razstava je res vredna ogleda, do nje in posnetka otvoritve pa lahko dostopate tukaj!

Ta kulturni dogodek je organiziran v sodelovanju z Odborom za enake možnosti in raznolikost. (ck)

Skupna fotografska razstava Afrike in EU, povezana s portugalskim predsedovanjem Svetu EU

Portugalska umetnica Ana Carvalho predstavlja razstavo Afrika v Lizboni o prisotnosti in vplivu afriške kulture v Lizboni, afriški umetnik José Pereira z Zelenortskih otokov pa razstavo Ubuntu, namenjeno spodbujanju mirnega sobivanja, sprejemanja razlik in solidarnosti.

EESO je 2. marca na virtualni prireditvi odprl skupno fotografsko razstavo Afrike in EU, na kateri so sodelovali podpredsednik za komuniciranje Cillian Lohan, predsednik spremljevalnega odbora AKP-EU Carlos Trindade in fotografa. Otvoritvena slovesnost je potekala na seji spremljevalnega odbora AKP-EU, stalnega odbora, ki je del strokovne skupine EESO za zunanje odnose.

Spletne predstavitve EESO – Odkrijte nas na spletu!

Ali ste vedeli, da Evropski ekonomsko-socialni odbor skrbi za to, da imajo navadni ljudje po vsej celini besedo pri razvoju Evrope?

Rezervirajte obisk po spletu in boste izvedeli, zakaj predstavljajo posvetovanje, dialog in soglasje jedro našega delovanja kot predstavnikov organizirane civilne družbe (delodajalcev, sindikatov in skupin, kot so poklicna in skupnostna združenja, organizacije kmetov, mladinske organizacije, skupine za pravice žensk, potrošniške in okoljske organizacije, ter številnih drugih). (cl)