Секция „Външни отношения“ (REX) - Related Publications and other work