Monitorovací výbor pre východoeurópske susedné štáty - Related Publications and other work