Η επιτροπή παρακολούθησης «Ανατολική Γειτονία»ee - Related Publications and other work