Комитет за наблюдение„Източни съседи“ - Related Publications and other work