Monitorovací výbor pre východoeurópske susedné štáty - Related Events