Portugalská umelkyňa Ana Carvalho prezentuje svoju tvorbu na výstave Afrika v Lisabone, v ktorej zachytáva prítomnosť a vplyv africkej kultúry v hlavnom meste Portugalska, zatiaľ čo africký umelec José Pereira pôsobiaci na Kapverdách propaguje vo svojich fotografiách mierové spolunažívanie, akceptáciu rozdielnosti a solidaritu na výstave pod názvom Ubuntu.

EHSV otvoril 2. marca spoločnú výstavu fotografií Afrika – EÚ na online podujatí, na ktorom sa zúčastnil podpredseda pre komunikáciu Cillian Lohan, predseda monitorovacieho výboru AKT – EÚ Carlos Trindade a obaja fotografi. Inaugurácia sa uskutočnila na schôdzi monitorovacieho výboru AKT – EÚ, stáleho orgánu, ktorý je súčasťou sekcie EHSV pre vonkajšie vzťahy.

Ako uviedol pán Trindade, „keďže kultúra je vyjadrením spoločných hodnôt a vzájomnej náklonnosti komunity so spoločnými záujmami, cieľom tejto kultúrnej aktivity je zdôrazniť význam, ktorý EHSV pripisuje nadchádzajúcemu samitu EÚ – Afrika a zároveň upozorniť na hlboko zakorenené prepojenie oboch kontinentov. To je aj dôvod, prečo sme túto online inauguráciu zaradili do programu našej schôdze.“

Spoločná výstava fotografií bude v plnom rozsahu virtuálna a prístupná online od 1. do 31. marca 2021.

Výstavu si možno pozrieť TU a na sociálnych médiách EHSV. Nepremeškajte ju! (ck)