Portugalska umjetnica Ana Carvalho predstavlja izložbu Afrika u Lisabonu o prisutnosti i utjecaju afričke kulture u Lisabonu, a afrički umjetnik José Pereira iz Cabo Verdea izložbu Ubuntu, koja promiče miroljubiv suživot, prihvaćanje razlika i solidarnost.

EGSO je 2. ožujka otvorio zajedničku izložbu fotografija Afrike i EU-a na virtualnom događanju na kojem su sudjelovali potpredsjednik za komunikaciju Cillian Lohan, predsjednik Odbora za praćenje AKP-a i EU-a Carlos Trindade te dvoje spomenutih fotografa. Izložba je otvorena tijekom sastanka Odbora za praćenje AKP-a i EU-a, stalnog tijela u okviru EGSO-ove Stručne skupine za vanjske odnose.

„Budući da kultura odražava vrijednosti i osjećaje svojstvene zajednicama koje dijele iste interese, svrha je ovog kulturnog događanja naglasiti važnost koju EGSO pridaje predstojećem samitu EU-a i Afrike te u prvi plan staviti duboke veze dvaju kontinenata. Zato smo ovo virtualno otvaranje organizirali u okviru našega sastanka,“ poručio je g. Trindade.

Zajednička izložba fotografija bit će u potpunosti virtualna i dostupna na internetu od 1. do 31. ožujka 2021.

Izložbu možete posjetiti OVDJE i na EGSO-ovim kanalima na društvenim mrežama. Nemojte je propustiti! (ck)