Limbi disponibile:

Christa SCHWENG

Celebrarea unității și dovada solidarității

În acest an, festivitățile cu ocazia Zilei Europei – pe 9 mai – au fost diferite. Agresiunea rusă nejustificată și neprovocată împotriva Ucrainei ne-a reamintit într-un mod brutal motivul creării UE și importanța păcii și a solidarității. Anul acesta, mai mult ca oricând, sărbătorim unitatea noastră și realizările UE. De asemenea, trebuie să continuăm să dăm dovadă de solidaritate față de Ucraina.

 

Date în agendă

Scurt și la obiect

La rubrica „Scurt și la obiect”, aducem în prim-plan avize și inițiative ale CESE care pot aduce o schimbare. În această ediție, membra CESE Tatjana Babrauskiene subliniază principalele elemente ale avizului pe tema „Sprijinirea sectorului mass-media independent din Belarus”. Ea subliniază pericolele cu care se confruntă jurnaliștii independenți în Belarus și în alte state autoritare în care principiile democratice sunt încălcate și solicită protejarea acestora. (ehp)

Tatjana Babrauskienė: UE ar trebui să sprijine mass-media independentă din Belarus

CESE consideră că situația din Belarus este o chestiune europeană și ar trebui să i se acorde atenția cuvenită. UE și statele sale membre ar putea contribui la difuzarea și diseminarea știrilor independente din Belarus în întreaga Europă, punându-le la dispoziție în alte limbi.

Plecând din Ucraina pe drumul către...

Istoria tragică a Ucrainei se desfășoară chiar sub ochii noștri, datorită activității neobosite și eroice a jurnaliștilor, fotografilor și cameramanilor care merg acolo unde noi nu putem merge. Unul dintre ei, Sławek Kaminski, fotograf polonez, ne-a donat fotografii de la granița Poloniei cu Belarus, din orașul polonez Rzeszów, și de la granița dintre Polonia și Ucraina, la Medyka-Shehyni. Astăzi publicăm o a treia fotografie din această serie. Mulțumim foarte mult dlui Kamiński că a împărtășit cu noi momentul imortalizat cu camera.

Foto: Sławek Kaminski/GW

„O întrebare adresată...”

O întrebare adresată...

În rubrica noastră „O întrebare adresată...”, Jacques Glorieux, unul dintre membrii cu cea mai mare experiență ai Comisiei consultative pentru mutații industriale (CCMI) a CESE, face observații cu privire la cea de-a 20-a aniversare a CCMI, care va fi sărbătorită în curând.

La douăzeci de ani de la înființarea sa, CCMI este mai relevantă ca niciodată

CESE Info: CCMI va sărbători cea de-a 20-a aniversare la 8 iunie. Care a fost rolul său până în prezent, cum a contribuit la agenda UE și în ce mod a servit societății civile europene? Va juca un rol esențial în viitorul Europei?

Jacques Glorieux, membru al Comisiei consultative pentru mutații industriale (CCMI): Comisia consultativă pentru mutații industriale a fost înființată în cadrul Comitetului Economic și Social European, în 2002, ca comisie legislativă separată. Ea a succedat Comitetului consultativ al Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO), înființat prin Tratatul de la Paris în 1952, pentru o perioadă de cincizeci de ani. Prin urmare, este cel mai vechi organism dedicat anticipării și sprijinirii mutațiilor industriale.

 

Ghiciți cine este invitatul nostru/invitata noastră...

Invitatul-surpriză

În fiecare lună, în această rubrică, vă invităm să faceți cunoștință cu o personalitate care, prin munca și angajamentul său, reprezintă o sursă de inspirație. Curajul său, tăria sa de caracter și hotărârea sa de a acționa sunt exemplare, iar cutezanța sa merită respect. Invitatul nostru din această lună este Nadija Afanasieva, directoarea Institutului ucrainean de politică internațională din Kiev, Ucraina. Ea este, de asemenea, coordonatoare a Platformei societății civile UE-Ucraina și îndrumă grupul de lucru al acestei platforme. Este expertă în cooperarea transfrontalieră și strategiile macroregionale, fondurile UE, specializarea inteligentă și gestionarea proiectelor.

 

Nadija Afanasieva: Împreună pentru a construi o Ucraină puternică și sigură

Când am sărbătorit Anul Nou împreună cu prietenii și familia, punându-ne dorințe și făcând planuri pentru 2022, nimeni în lume nu se aștepta ca viața noastră să se schimbe atât de dramatic în doar câteva luni.

 

Știrile CESE

CESE ia în discuție prioritățile Președinției cehe a UE și mixul energetic adecvat pentru viitorul Europei

Într-un discurs adresat membrilor CESE, rostit la Praga, la 28 aprilie 2022, Mikuláš Bek, ministrul ceh al afacerilor europene, a dezvăluit care vor fi, probabil, cele cinci priorități politice ale viitoarei Președinții cehe a Consiliului UE.

Defrișarea junglei de reglementare: acțiunea UE privind lucrul pe platforme online ar trebui să contribuie la asigurarea unor condiții de muncă echitabile pentru toți

CESE a salutat propunerea de directivă a Comisiei Europene privind îmbunătățirea condițiilor de muncă pe platforme online, considerând că inițiativa reprezintă un pas foarte necesar către stabilirea unor criterii clare și bine definite de clasificare a relațiilor de muncă și de reglementare a utilizării algoritmilor la recrutarea și angajarea lucrătorilor pe platforme online.

CESE solicită sancțiuni consecvente și severe împotriva angajatorilor de migranți aflați în situație de ședere ilegală

CESE a solicitat statelor membre ale UE să își intensifice eforturile și să pună în aplicare directiva UE care prevede sancțiuni împotriva angajatorilor de resortisanți din țări terțe aflați în situație de ședere ilegală. Într-un aviz adoptat recent, CESE a avertizat cu privire la deficiențele transpunerii și punerii în aplicare a directivei în întreaga UE.

UE și mediul: a sosit timpul să înăsprim dreptul penal

În avizul său pe tema „Îmbunătățirea protecției mediului prin intermediul dreptului penal”, adoptat în sesiunea plenară din martie, CESE a sugerat ca UE să impună sancțiuni penale pentru un număr cât mai mare de infracțiuni împotriva mediului.

Antisemitismul este un test pentru ideea europeană

Uniunea Europeană are obligația de a apăra valorile noastre fundamentale, inclusiv drepturile persoanelor care aparțin minorităților. Din acest motiv, CESE a sprijinit cu fermitate, în cadrul sesiunii sale plenare din martie, elaborarea Strategiei Comisiei Europene privind combaterea antisemitismului și promovarea vieții evreiești.

CESE atrage atenția asupra pieselor-lipsă din propunerile Comisiei de combatere a societăților de tip „cutie poștală”

CESE sprijină măsurile propuse de Comisie pentru a combate utilizarea abuzivă a societăților de tip „cutie poștală” și pentru a institui o impozitare minimă efectivă a societăților, dar și-ar dori consolidarea acestor măsuri. În două avize adoptate în sesiunea plenară din martie, CESE a semnalat posibile deficiențe și a sugerat adăugiri importante. 

CESE este pregătit să se implice activ în inițiativa „Noul Bauhaus european”

Noul Bauhaus european aduce o dimensiune culturală și creativă în centrul Pactului verde european și al valului de renovări, oferind o rampă de lansare pentru tranziția verde. Cu aceste cuvinte, președinta CESE, Christa Schweng, a rezumat poziția CESE cu privire la această nouă inițiativă a Comisiei atunci când s-a întâlnit cu comisara pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, Mariya Gabriel, în cadrul sesiunii plenare a CESE din 23 martie 2022.

Clădirile eficiente din punct de vedere energetic vor contribui la combaterea sărăciei energetice

CESE a adoptat un aviz privind reformarea Directivei privind performanța energetică a clădirilor (EPBD) în cadrul sesiunii sale plenare din martie, salutând faptul că noua propunere a Comisiei ține seama de aspectele evidențiate în avizele anterioare ale CESE.

Tranziția energetică: încrederea și procedurile echitabile vor spori acceptarea în rândul societății

Procedurile echitabile și dialogul cu comunitățile locale îi vor sensibiliza pe europeni cu privire la beneficiile tranziției energetice, motivându-i să ia parte la aceasta, afirmă CESE într-un aviz adoptat în sesiunea plenară din martie.

Noul regulament TEN-T este esențial pentru durabilitatea Europei și pentru mobilitatea inteligentă

Propunerea de actualizare a regulamentului privind rețelele transeuropene de transport este necesară și binevenită, pentru ca UE să contribuie cu adevărat la durabilitate și la mobilitatea inteligentă, inclusiv prin intermediul transportului feroviar. Acesta a fost principalul mesaj al avizului „Revizuirea Regulamentului privind TEN-T și a Regulamentului privind coridoarele feroviare de marfă”, adoptat în sesiunea plenară din martie.

CESE propune o agenție care să coordoneze mai bine acțiunile UE de protecție civilă și de ajutor umanitar

Într-un aviz din proprie inițiativă recent, CESE a propus înființarea unei agenții europene care să remedieze deficiențele mecanismului de protecție civilă al UE, care nu mai pare capabil să reacționeze la dezastrele legate de schimbările climatice și la catastrofele multiple, cum ar fi războiul actual din Ucraina. 

CESE lansează Forumul societății civile privind comerțul și dezvoltarea durabilă

La 29 martie, CESE a organizat primul Forum al societății civile europene privind comerțul și dezvoltarea durabilă, care aduce laolaltă societatea civilă, mediul academic, instituțiile UE și instituții internaționale, pentru a discuta idei inovatoare și a formula recomandări concrete cu privire la viitorul politicii comerciale a UE. 

Noul cadru pentru acordurile de liber schimb trebuie să includă organizațiile societății civile

Într-un raport recent, CESE a afirmat că organizațiile societății civile ar trebui să fie implicate îndeaproape în negocierea unor noi acorduri de liber schimb în cadrul noii politici comerciale a UE. 

#YEYS2022: Tinerii europeni dezbat chestiunea dezinformării și își exprimă punctul de vedere în prezența vicepreședintei Jourová

Opt propuneri concrete au fost prezentate dnei Věra Jourová, vicepreședintă a Comisiei Europene responsabilă cu valorile și transparența, de către elevi din învățământul secundar din întreaga Europă. Elevii au participat la manifestarea virtuală pentru tineret „Europa ta, părerea ta!” (YEYS2022). Ediția din acest an, cu titlul „Adevărul despre minciuni. Tinerii în fața provocărilor dezinformării”, a fost găzduită de CESE la 31 martie și 1 aprilie 2022. 
 

CESE sărbătorește Ziua Europei manifestându-și sprijinul pentru Ucraina

CESE a sărbătorit Ziua Europei la 7 mai, punând accentul pe două teme: tineretul și sprijinului în favoarea Ucrainei.

CESE s-a alăturat altor organisme și instituții ale UE din Bruxelles pentru a marca Ziua Europei, sub semnul accentului pus, în comun, pe tineret și pe Ucraina.

Știri despre grupuri

Al doilea mandat al lui Macron în funcția de președinte al Franței trebuie să se concentreze pe mobilitatea socială ascendentă

redactat de Arnold Puech d’Alissac, vicepreședintele Grupului „Angajatori” al CESE

În 2017, imediat după ce a fost ales pentru prima oară în funcția de președinte al Franței, Emmanuel Macron a devenit purtătorul de stindard al centralismului radical. Însă, acum, având în vedere geopolitica actuală și situația națională, el a urmărit nu atât aspirațiile sale către centru radical, ci, palmaresul său de reformator veritabil, viziunea sa asupra afacerilor mondiale și imaginea sa de lider care a revigorat politica franceză. Cu toate acestea, rezultatele finale ale alegerilor arată o țară clar divizată și fragmentată, mult mai mult decât în 2017.

 

Grupul „Lucrători” al CESE solicită claritate juridică și protecție socială pentru toți lucrătorii pe platforme online

Redactat de Grupul „Lucrători” al CESE

În cadrul sesiunii sale plenare din martie, CESE a adoptat un aviz important privind propunerea de directivă a Comisiei privind îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru lucrătorii pe platforme online. Pe lângă propunere, CESE a considerat că este esențial să se sublinieze prezumția de raporturi de muncă și să se consolideze aceste dispoziții, astfel încât să se evite alte lacune care să permită ca lucrătorii să fie clasificați ca lucrători independenți. Avizul se axează, de asemenea, pe rolul gestionării algoritmice și pe drepturile colective ale lucrătorilor pe platforme online.

Un nou studiu al CESE evidențiază implicațiile pandemiei de COVID-19 asupra drepturilor fundamentale și a spațiului civic

Redactat de Grupul „Diversitate Europa” al CESE

Un nou studiu al CESE pe tema „Implicațiile pandemiei de COVID-19 asupra drepturilor fundamentale și a spațiului civic”, solicitat de Grupul „Diversitate Europa” al CESE, analizează modul în care pandemia de COVID-19 a afectat activitatea organizațiilor societății civile (OSC) și modul în care măsurile puse în aplicare în fiecare stat membru al UE au afectat capacitatea OSC de a-și exercita drepturile și libertățile fundamentale.

Curând la CESE/Evenimente culturale

Comisia consultativă pentru mutații industriale a CESE își sărbătorește cea de-a 20-a aniversare

Pentru a marca cea de-a 20-a aniversare, Comisia consultativă pentru mutații industriale (CCMI) a CESE va organiza un eveniment la 8 iunie, în clădirea Charlemagne din Bruxelles, pentru a analiza provocările viitoare pentru industria europeană. 

CESE sărbătorește eroii belaruși

O recentă expoziție de fotografie organizată de CESE a adus în prim-plan situația prizonierilor politici din Belarus și pericolele pe care le atrage după sine regimul autoritar și opresiv al acestei țări.