EKES uruchamia strony internetowe „Społeczeństwo obywatelskie przeciwko COVID-19”

„Społeczeństwo obywatelskie przeciwko COVID-19” to nowa specjalna sekcja na stronie internetowej EKES-u, na której zgromadzono ponad pięćdziesiąt historii odbudowy gospodarczej, solidarności i praktycznych działań w czasie epidemii koronawirusa. Zainaugurowana w dniu 2 lipca 2020 r. strona przedstawia inicjatywy członków EKES-u, podejmowane za pośrednictwem ich organizacji lokalnych w państwach członkowskich, mające na celu walkę z kryzysem związanym z COVID-19.

Projekt ten zainicjowała Isabel Caño Aguilar, wiceprzewodnicząca EKES-u ds. komunikacji: EKES z uwagą śledzi rozwój pandemii, solidaryzując się z ofiarami koronawirusa i ich rodzinami. Dzięki temu projektowi chcemy pokazać codzienne zaangażowanie naszych członków w terenie na rzecz działań mających na celu uporanie się ze skutkami pandemii.

Zapraszając do odwiedzenia nowej sekcji na stronie internetowej, zauważyła: Strona ta jest poświęcona pracy, jaką EKES, jego członkowie i reprezentowane przez niego organizacje społeczeństwa obywatelskiego wykonali w celu wyjścia z kryzysu i przygotowania się na przyszłość. W naszych szpitalach, naszych krajach, miastach i wsiach wielu bezimiennych pomocników niestrudzenie pracowało ręka w rękę, aby przezwyciężyć kryzys. Należy podkreślić, że zorganizowane społeczeństwo obywatelskie jest kluczowym podmiotem w walce z pandemią i w odbudowie po niej.

Historie członków EKES-u obejmują szeroki zakres tematów. Obejmują m.in. takie kwestie jak pracownicy, przedsiębiorstwa i dialog społeczny, a także rolnictwo, zdrowie, transport, środowisko naturalne, konsumenci, równe prawa, młodzież, rodziny i osoby starsze. (mp)