EØSU lancerer websiderne "Civilsamfundet mod covid-19"

"Civilsamfundet mod covid-19" er et nyt særligt afsnit på EØSU's websted, som indeholder over 50 beretninger om genopretning, solidaritet og konkrete tiltag i forbindelse med coronavirusudbruddet. Siderne blev lanceret den 2. juli 2020 og indeholder også artikler om EØSU-medlemmers initiativer til at håndtere covid-19-krisen gennem deres lokale organisationer i medlemslandene.

Isabel Caño Aguilar, EØSU's næstformand med ansvar for kommunikation, har iværksat projektet: "EØSU har fulgt udviklingen af pandemien tæt og udtrykt stor solidaritet med ofrene for coronavirus og deres familier. Nu vil vi gerne vise vores medlemmers daglige engagement i den lokale indsats for at håndtere konsekvenserne".

Hun opfordrer alle til at besøge de nye sider på webstedet: "Disse websider beskriver det arbejde, som EØSU, vores medlemmer og de civilsamfundsorganisationer, vi repræsenterer, har gjort for at komme igennem krisen og ruste os til fremtiden. På vores hospitaler og i vores lande, byer og landdistrikter har mænd og kvinder arbejdet utrætteligt sammen for at overvinde denne krise. Det er vigtigt at fremhæve, at det organiserede civilsamfund spiller en afgørende rolle i kampen mod pandemien og i arbejdet for at komme på fode igen".

EØSU-medlemmernes beretninger spænder vidt og handler om alt fra arbejdstagere, virksomheder og social dialog til landbrug, sundhed, transport, miljø, forbrugere, lige rettigheder, de unge, familier og de ældre. (mp)