Naujas EESRK tinklalapis „Pilietinė visuomenė prieš COVID-19“

Dabar EESRK interneto svetainėje galima rasti naują kovai su COVID-19 skirtą skyrių, kuriame pateikiama daugiau kaip 50 istorijų apie ekonomikos gaivinimo priemones, solidarumą ir praktinius veiksmus koronaviruso protrūkio metu. 2020 m. liepos 2 d. pradėjusiame veikti tinklalapyje pateikiamos EESRK narių organizacijų valstybėse narėse vykdomos iniciatyvos, skirtos kovai su COVID-19 krize.

Projektą inicijavo už komunikaciją atsakinga EESRK pirmininko pavaduotoja Isabel Caño Aguilar: „EESRK atidžiai stebėjo pandemijos raidą, išreikšdamas tvirtą solidarumą su nukentėjusiais nuo koronaviruso ir jų artimaisiais. Šis mūsų darbas rodo mūsų narių kasdienius įsipareigojimus vietoje imtis veiksmų pasekmėms šalinti.“

Pirmininko pavaduotoja ragina žmones aplankyti naująjį svetainės skyrių: „Jis yra skirtas EESRK, narių ir jo atstovaujamos pilietinės visuomenės organizacijų darbui krizės metu ir rengiantis ateičiai. Mūsų ligoninėse, šalyse, miestuose ir kaimuose daug vyrų ir moterų, kurių net vardų nežinome, nenuilsdami ir petys į petį dirbo, kad įveiktų krizę. Svarbu pabrėžti, kad organizuota pilietinė visuomenė yra labai svarbi dalyvė kovojant su pandemija ir po jos gaivinant ekonomiką.“

EESRK narių istorijos labai įvairios ir apima tokias temas kaip darbuotojai, įmonės ir socialinis dialogas, taip pat žemės ūkis, sveikata, transportas, aplinka, vartotojai, lygios teisės, jaunimas, šeimos ir vyresnio amžiaus žmonės. (mp)