EKES wzywa do podjęcia bardziej konkretnych działań, by wspierać i chronić niezależnych białoruskich dziennikarzy

Od sierpnia 2020 r. autorytarny reżim Aleksandra Łukaszenki przeprowadza zmasowany atak na społeczeństwo obywatelskie, niezależnych dziennikarzy, blogerów i pisarzy w Białorusi. EKES opublikował raport informacyjny na temat sytuacji mediów w tym kraju, w którym sformułował zalecenia dotyczące tego, jak pomóc białoruskim przedsiębiorstwom medialnym i dziennikarzom, którym udało się wydostać z kraju, oraz tym, którzy pozostali i walczą z reżimem.

Tatjana Babrauskienė, członkini EKES-u i sprawozdawczyni raportu informacyjnego „Wspieranie niezależnego sektora mediów w Białorusi”, zaprezentowała go na majowej sesji plenarnej EKES-u, podkreślając znaczący wkład wyznaczonej ekspertki i niezależnej dziennikarki białoruskiej Hanny Liubakowej w przygotowanie raportu i stwierdzając, jak ważne jest, by uznać podziwu godną pracy białoruskich dziennikarzy, którzy bardzo często narażają własne życie i swoje rodziny po to, byśmy mogli poznać prawdę. Naszym obowiązkiem jest ich chronić i wspierać.

Z uwagi na to, że sytuacja mediów w Białorusi jest kwestią, która dotyczy całej Europy, EKES proponuje, by państwa członkowskie nie tylko nawiązały współpracę z białoruskimi niezależnymi agencjami informacyjnymi, ale pomogły im w rozpowszechnianiu i przekazywaniu wiadomości z tego kraju.

Raport informacyjny zawiera następujące konkretne zalecenia i stanowi globalny przykład wspierania wolności mediów w sytuacji kryzysowej:
• zniesienie wiz dla białoruskich dziennikarzy szukających schronienia przed represjami;
• utworzenie funduszy unijnych i krajowych w państwach członkowskich w celu wspierania białoruskich wolnych mediów i dziennikarzy;
• zapewnienie prawnego, finansowego i psychologicznego wsparcia dla represjonowanych dziennikarzy;
• integracja białoruskich niezależnych dziennikarzy w państwach członkowskich UE poprzez zatrudnienie lub stypendia;
• likwidacja biurokracji w uzyskiwaniu pomocy finansowej UE;
• udogodnienia informatyczne umożliwiające dostęp do internetu i narzędzi cyfrowych w celu obejścia cenzury.