Reagowanie na postulaty obywateli po Konferencji w sprawie przyszłości Europy

Grupa Pracowników w EKES-ie

Po roku intensywnej pracy mamy wreszcie zalecenia z Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Zawierają one szereg ambitnych propozycji od obywateli z całej Europy, współpracujących z partnerami społecznymi i innymi organizacjami na rzecz bardziej sprawiedliwej i silniejszej Unii. Obywatelki i obywatele jasno stwierdzili, że Unia Europejska musi zrobić więcej w dziedzinach, które ich dotyczą, zwłaszcza w zakresie zwalczania nierówności i ubóstwa oraz przeciwdziałania zmianie klimatu i ochronie demokracji. Widać to choćby we włączeniu protokołu w sprawie postępu społecznego, co ma zagwarantować, że prawa socjalne i pracownicze będą traktowane na równi z czterema podstawowymi swobodami jednolitego rynku. Społeczeństwo chce również odważniejszej Europy, która działa na arenie międzynarodowej mówiąc jednym głosem, jest w stanie reagować na zmiany w środowisku i docierać do obywateli oraz staje się bardziej przejrzysta w swoich działaniach.

Cały ten wysiłek nie może jednak zakończyć się tylko deklaracją dobrej woli czy pustymi słowami. Najważniejsze są rzeczywiste działania następcze. Trzeba przygotować odpowiednią konwencję i zastanowić się, jakie stałe struktury uczestnictwa obywatelek i obywateli warto utworzyć. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny szczególnie dobrze nadaje się do tego zadania. EKES, jako dom zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego i demokracji deliberatywnej w UE, musi zadbać o to, by ambitne propozycje obywateli przełożyły się na rzeczywistą politykę. Obywatelki i obywatele już udzielili odpowiedzi. Grupa Pracowników zorganizowała konferencję wysokiego szczebla z udziałem członkiń i członków na temat rożnych zagadnień Konferencji, aby przedyskutować zalecenia i ewentualne dalsze działania. Chodzi o to, by nadać ciągłości całemu procesowi. Teraz pora na ruch instytucji. (prp)