Hoe zorgen we ervoor dat de behoeften van de burgers ook na de Conferentie over de toekomst van Europa voldoende aandacht krijgen?

Door de groep Werknemers van het EESC

Na een jaar van intensieve werkzaamheden zijn de aanbevelingen van de Conferentie over de toekomst van Europa eindelijk gepubliceerd. Ze bevatten een reeks ambitieuze voorstellen voor een rechtvaardiger en sterker Europa. De voorstellen werden ingediend door burgers uit heel Europa in samenwerking met sociale partners en andere actoren. De burgers lieten verstaan dat de Europese Unie meer moet doen op gebieden die voor hen van belang zijn, met name ongelijkheid, armoede, de strijd tegen de klimaatverandering en de bescherming van de democratie. Het resultaat daarvan is onder meer de toevoeging van een protocol inzake sociale vooruitgang dat ervoor moet zorgen dat sociale rechten en arbeidsrechten evenwaardig zijn aan de vier fundamentele vrijheden van de interne markt. De burgers wilden ook een mondiger Europa dat op het internationale toneel met één stem spreekt, dat in staat is op gebeurtenissen te reageren, dat dichter bij de burgers staat en transparanter wordt.

Al dat werk mag echter niet uitmonden in een simpele verklaring vol goede bedoelingen of loze woorden. Het is van het grootste belang dat er een vervolg komt. Dat betekent dat er een conventie moet worden bijeengeroepen en moet worden bekeken of het mogelijk is om permanente structuren voor burgerparticipatie in te richten, iets waar het Europees Economisch en Sociaal Comité bijzonder goed voor is uitgerust. Als forum van het maatschappelijk middenveld en de overlegdemocratie in de EU moet het EESC garanderen dat de ambitieuze voorstellen van de burgers worden omgezet in tastbaar beleid. De burgers werden bevraagd en hebben zich uitgesproken. Precies daarom heeft de groep Werknemers een conferentie op hoog niveau georganiseerd met leden van verschillende onderdelen van de Conferentie over de toekomst van Europa om de aanbevelingen en het mogelijke vervolg te bespreken en zo het proces voort te zetten. Nu zijn de instellingen aan zet. (prp)