От група „Работници“ на ЕИСК

След една година интензивна работа Конференцията за бъдещето на Европа най-сетне представи своите препоръки — набор от амбициозни предложения за по-справедлива, по-силна Европа, отправени от граждани от цяла Европа съвместно със социалните партньори и други участници. Гражданите ясно заявиха, че Европейският съюз трябва да положи повече усилия в области, които са важни за тях, като неравенството, бедността, борбата с изменението на климата и защитата на демокрацията. Това е видно, например, от включването на протокол за социален напредък, който да гарантира, че социалните и трудовите права са на равна основа с четирите основни свободи на единния пазар. Гражданите също така поискаха по-смела Европа, която да действа единно на международната сцена, да може да реагира на заобикалящия я свят, да е по-близо до гражданите си и да е по-прозрачна в работата си.

Тези усилия обаче не трябва да водят само до деклариране на добри намерения без реално покритие. Жизненоважно е да се предприемат реални последващи действия. Това означава да се организира конвент и да се проучи възможността за създаване на постоянни структури за гражданско участие, за което Европейският икономически и социален комитет е особено добре подготвен. Като дом на организираното гражданско общество и съвещателната демокрация в ЕС, ЕИСК трябва да гарантира превръщането на тези амбициозни предложения на гражданите в реални политики. Гражданите бяха попитани и дадоха своя отговор. Именно с тази цел — да се осигури приемственост на процеса, група „Работници“ организира конференция на високо равнище с представители на различните компоненти на Конференцията за бъдещето на Европа, на която да се обсъдят препоръките и възможните последващи действия. Сега е ред на институциите да предприемат действия. (prp)