Nasz niespodziewany gość

Co miesiąc prezentujemy niespodziewanego gościa, którego praca i zaangażowanie są inspiracją dla innych. Dla lipcowej edycji EKES info zaprosiliśmy dr. Hansa Henriego Kluge, dyrektora regionalnego WHO na Europę, oraz Johana Strida, dyrektora The Ocean Race Summits.

Dr Hans Henri P. Kluge rozpoczął kadencję dyrektora regionalnego WHO na Europę 1 lutego 2020 r., po nominacji przez Komitet Regionalny WHO dla Europy oraz Radę Wykonawczą WHO. Ma 25-letnie doświadczenie w zakresie praktyki medycznej i zdrowia publicznego, które zdobył w wielu miejscach na całym świecie.

Johan Strid rozpoczął funkcję dyrektora The Ocean Race Summits w sierpniu 2020 r. Wcześniej pełnił funkcję Sekretarza Generalnego Szwedzkiego Komitetu Paraolimpijskiego, a przed tym funkcję Sekretarza Generalnego Szwedzkich Skautów i Przewodników. Johan posiada bogate doświadczenie działalności na rzecz społeczeństwa obywatelskiego jako członek zarządu Szwedzkiej Rady Młodzieży, Szwedzkiego Czerwonego Krzyża i ECPAT. Był też przedsiębiorcą i założył szereg firm. Na szczeblu europejskim Johan pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Doradczego w Dyrekcji ds. Młodzieży Rady Europy i był członkiem Europejskiego Komitetu Skautowego.