Нашият гост изненада

Всеки месец представяме гост изненада, чиято работа и ангажираност са вдъхновение за другите. За юлското издание на ЕИСК Инфо поканихме да ни гостуват д-р Ханс Хенри Клюге, регионален директор за Европа на Световната здравна организация, и Йохан Стрид, директор на срещите на високо равнище „The Ocean Race“.

Д-р Ханс Хенри Клюге започва мандата си като регионален директор за Европа на СЗО на 1 февруари 2020 г. след номинирането му от Регионалния комитет на СЗО за Европа и назначаването му от Изпълнителния съвет на СЗО. Той има 25 годишен опит в медицинската практика и общественото здравеопазване на различни места по целия свят.

Йохан Стрид започва работата си като директор на срещите на високо равнище „The Ocean Race“ през август 2020 г. Преди да заеме този пост е бил генерален секретар на шведския параолимпийски комитет, а преди това генерален секретар на организацията на шведските скаути и водачи. Йохан Стрид има богат опит в структурите на гражданското общество, бил е член на Управителния съвет на Шведския младежки съвет, Шведския червен кръст и ECPAT. Бил е предприемач и е създал редица компании. На европейско равнище Йохан Стрид е бил председател на Консултативния съвет към дирекция „Младеж“ на Съвета на Европа и член на Европейския скаутски комитет.