Náš vzácný host

Každý měsíc představujeme vzácného hosta, který nás inspiruje svou činností a angažovaností. Do červencového vydání EHSV info jsme pozvali Dr. Hanse Henriho Klugeho, regionálního ředitele Světové zdravotnické organizace pro Evropu, a Johana Strida, ředitele The Ocean Race Summits.

Dr. Hans Henri P. Kluge zahájil svůj mandát regionálního ředitele WHO pro Evropu dne 1. února 2020. Na tuto pozici byl navržen Regionálním výborem WHO pro Evropu a následně byl jmenován Radou WHO. Má dvacet pět let zkušeností v oblasti lékařské praxe a veřejného zdraví, a to v mnoha strukturách po celém světě.

Johan Strid se stal ředitelem The Ocean Race Summit v srpnu 2020. Předtím vykonával funkci generálního tajemníka Švédského paralympijského výboru a ještě dříve byl generálním tajemníkem Švédských skautů a skautek. Johan Strid získal rozsáhlé zkušenosti v oblasti občanské společnosti, jelikož byl členem Švédské rady mládeže, Švédského červeného kříže a sítě ECPAT. Působí jako podnikatel a založil řadu společností. Na evropské úrovni zastával funkci předsedy poradního sboru ředitelství pro mládež Rady Evropy a byl členem Evropského skautského výboru.