Vsak mesec predstavimo posebnega gosta, ki nas navdihuje s svojim delom in predanostjo. Za julijsko izdajo EESO info smo povabili dr. Hansa Henrija Klugeja, regionalnega direktorja za Evropo pri Svetovni zdravstveni organizaciji, in Johana Strida, direktorja The Ocean Race Summits.

Dr. Hans Henri P. Kluge je začel svoj mandat regionalnega direktorja za Evropo pri SZO 1. februarja 2020, ko ga je za to mesto predlagal Regionalni odbor SZO za Evropo in nato imenoval izvršni odbor SZO. Ima 25 let izkušenj v zdravstveni praksi in javnem zdravstvu, ki si jih je pridobil v številnih okoljih po vsem svetu.

Johan Strid je postal direktor The Ocean Race Summits avgusta 2020. Pred tem je bil generalni sekretar švedskega paraolimpijskega komiteja, še prej pa generalni sekretar švedske skavtske organizacije. Johan ima obsežno znanje o civilni družbi, saj je bil v odborih švedskega mladinskega sveta, švedskega Rdečega križa in švedske veje združenja ECPAT. Je podjetnik in ustanovitelj številnih podjetij. Na evropski ravni je bil Johan predsednik Svetovalnega sveta za mlade Sveta Evrope in član evropskega skavtskega odbora.