Il-KESE jisma’ dwar kif il-faqar fl-UE jista’ jitnaqqas bin-nofs sal-2030

L-ammont ta’ nies li qed jgħixu fil-faqar jista’ jitnaqqas b’50% fl-għaxar snin li ġejjin, qal ir-relatur speċjali tan-NU dwar il-faqar estrem u d-drittijiet tal-bniedem waqt is-sessjoni plenarja ta’ Jannar tal-KESE, fejn tkellem ukoll dwar is-sejbiet tal-missjoni tiegħu fl-istituzzjonijiet tal-UE.

It-tnaqqis tal-faqar irid ikun wieħed mill-prijoritajiet ewlenin tal-pjan ta’ azzjoni li jmiss tal-Kummissjoni Ewropea għall-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, qal Oliver De Schutter, relatur speċjali tan-NU dwar il-faqar estrem u d-drittijiet tal-bniedem.

Is-Sur De Schutter irrimarka li l-faqar fl-UE qed jolqot dejjem iktar lin-nisa u lill-familji b’ġenitur wieħed.

Huwa wissa wkoll li l-Patt Ekoloġiku tal-Kummissjoni, filwaqt li jinkludi dimensjoni soċjali b’saħħitha, mhuwiex sostitut għal strateġija għat-tnaqqis tal-faqar: “It-tnaqqis tal-faqar mhuwiex oġġettiv fih innifsu tal-Patt Ekoloġiku,” huwa enfasizza.

Huwa spjega li ġew identifikati tliet ostakli strutturali għall-ġlieda kontra l-faqar fl-UE.

  • Id-dumping fiskali fil-pajjiżi tal-UE, fejn f’dawn l-aħħar 20 sena, il-piż tat-taxxa gradwalment ġie trasferit mill-korporazzjonijiet u l-individwi l-aktar sinjuri għall-ħaddiema, il-konsumaturi u l-familji bi dħul baxx.
  • Il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-ispiża tal-forza tax-xogħol, permezz ta’ politiki li kellhom l-għan li jtejbu l-kompetittività fil-prezzijiet billi jnaqqsu l-pagi u l-kontribuzzjonijiet soċjali mħallsa mill-impjegaturi.
  • Il-qafas makroekonomiku fi ħdan l-unjoni ekonomika u monetarja, b’mod partikolari l-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir, li kien jeħtieġ li jiġi rivedut mill-iktar fis, bl-eżenzjoni tal-investiment soċjali fis-saħħa u l-edukazzjoni mill-miżuri ta’ dixxiplina fiskali.

Is-Sur De Schutter qal li għandhom jiġu inklużi tliet objettivi ambizzjużi fil-pjan ta’ azzjoni tal-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali:

  • Strateġija għat-tnaqqis tal-faqar sal-2030, bl-għan ambizzjuż ta’ tnaqqis ta’ 50% fl-għadd ta’ persuni fir-riskju tal-faqar.
  • Garanzija għat-tfal li tkopri ħames oqsma essenzjali: l-aċċess għall-edukazzjoni, il-kura bikrija tat-tfal, in-nutrizzjoni, l-akkomodazzjoni u l-kura tas-saħħa. Dan għandu jinvolvi l-appoġġ tal-familji billi jkunu pprovduti dħul deċenti, xogħol u aċċess għall-benefiċċji.
  • Strument ġdid legalment vinkolanti dwar skemi ta’ dħul minimu, li jiżgura li tali skemi fl-UE jkunu adegwati u li l-Istati Membri jsegwu metodoloġija komuni.

Il-President tal-KESE, Christa Schweng, qalet li, anke qabel il-COVID-19, waħda minn kull ħames persuni kienet fil-periklu tal-faqar u l-esklużjoni soċjali fl-UE u li dan kien falliment tas-soċjetajiet Ewropej żviluppati tagħna. “Wieħed mill-aħjar modi biex ngħinu lin-nies joħorġu mill-faqar u biex nipprevjenu l-faqar huwa li nibnu reżiljenza soċjetali u individwali,” qalet is-Sinjura Schweng.

Hija mbagħad rrimarkat li barra l-finanzjament, kien ukoll il-ħtieġa li jittieħed approċċ ibbażat fuq id-drittijiet li jirrikonoxxi lin-nisa milquta mill-faqar mhux biss bħala detenturi ta’ drittijiet iżda wkoll aġenti għal bidla. Hija qalet li l-impenn li ħadd ma jitħalla lura kien jinvolvi l-abilitazzjoni jew l-abilitazzjoni mill-ġdid tan-nies biex ikollhom rwol pożittiv fis-soċjetà. (at/mp)