Il-QFP: it-tajjeb, il-ħażin u l-ikrah

Il-podcast “Il-fehma tal-organizzazzjonijiet lokali” jiftaħ it-tieni staġun tiegħu b’episodju ddedikat għall-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) Ewropew il-ġdid. L-erba’ mistednin tagħna jgħidulna x’inhu t-tajjeb, il-ħażin u l-ikrah f’dan il-ftehim tant mistenni.

Lingwi Disponibbli:

Editorjal

Napplawdu l-kuraġġ u s-solidarjetà tas-soċjetà ċivili tal-Ewropa

Għeżież qarrejja,

Fil-15 ta’ Frar kellna ċ-ċerimonja ta’ premjazzjoni għar-rebbieħa tal-Premju għas-Solidarjetà Ċivili tagħna, li tnediet f’Lulju 2020 hekk kif l-Ewropa kienet qed tilgħaq il-feriti mill-ewwel mewġa tal-pandemija tal-COVID-19. Dan kien ftit wara tmiem l-ewwel lockdown, li ħalliena magħluqin f’darna, insegwu r-rapporti fuq il-mezzi tax-xandir juru xeni ta’ qsim il-qalb mill-isptarijiet tal-Ewropa u nċapċpu għall-ħaddiema mediċi kull filgħaxija.

Iżda rapporti dwar atti ta’ solidarjetà malajr bdew jaslulna minn kull parti tal-UE, li taw xhieda li ħafna nies kienu qed imeddu idejhom biex jgħinu – minn dawk l-iżjed vulnerabbli fostna, sa dawk l-iżjed milquta mill-kriżi, jew fi kwalunkwe mod meħtieġ.

Dati tad-Djarju

1-5 ta’ Marzu 2021, Brussell
Ġranet tas-Soċjetà Ċivili 2021

18-19 ta’ Marzu 2021, Brussell
L-Ewropa Tiegħek, Leħnek 2021

24-25 ta’ Marzu 2021, Brussell
Sessjonijiet plenarji tal-KESE

“Mistoqsija waħda lil...”

Mistoqsija lil...

Fit-taqsima tagħna “Mistoqsija lil...”, aħna nistaqsu lill-membri tal-KESE biex iwieġbu mistoqsija topika li tidhrilna li hija partikolarment rilevanti.

 

L-impatt tal-COVID-19 fuq il-katina tal-provvista tal-ikel

KESE Info: Ir-ristoranti u l-barijiet ingħalqu matul il-pandemija. Din is-sitwazzjoni kif taffettwa lill-produtturi tal-ikel, il-fornituri, is-sidien tar-ristoranti, il-kultura tal-ikel u l-konsum tal-ikel? X’inhu l-aħjar mod biex in-nies jerġgħu lura għax-xogħol?

Peter Schmidt, President tas-Sezzjoni NAT: Il-produtturi tal-ikel, l-industrija tal-ipproċessar tal-ikel u l-bejjiegħa tal-ikel bl-imnut jinsabu taħt pressjoni anke fi żminijiet normali. Kulħadd jistenna provvista tal-ikel adegwata tal-ogħla kwalità f’kull ħin.

Aqta' min hi l-persuna mistiedna?

Il-mistieden sorpriża

Kull xahar aħna nippreżentaw mistieden sorpriża – personalità li tagħtina l-fehmiet tagħha dwar il-ġrajjiet kurrenti u ġġibilna arja friska biex twessa’ l-orizzonti tagħna, tispirana u tiġbdilna l-attenzjoni għad-dinja tal-lum. Għal din l-edizzjoni ta’ Frar, għandna l-pjaċir nilqgħu żewġ personalitajiet minn sferi differenti – il-kultura u l-midja – li jistgħu jgħinuna nifhmu aħjar x’qed jiġri madwarna u joffrulna nifs ġdid. Dawn huma élène Theunissen, mara tat-teatru u taċ-ċinema Belġjan, u Nicolas Gros-Verheyde, osservatur u kummentatur b’għarfien fil-fond tal-politika Ewropea.

Hélène Theunissen: “L-artist li ma jistax jikkrea jħossu vojt u bla skop”

L-artisti jagħmlu parti mill-ħsara kollaterali ta’ din il-pandemija. It-teatri huma magħluqa, minkejja xi ftuħ temporanju qasir ’l hemm u ’l hawn. Ħafna atturi, diretturi, mużiċisti, żeffiena jew tekniċi fil-qasam tal-ispettaklu qed isibu ruħhom mingħajr xogħol f’dawn iċ-ċirkostanzi mhux mistennija. Il-konsegwenzi prinċipali huma l-biża’ tal-futur u frustrazzjoni kbira.
L-artist li ma jistax jikkrea jħossu vojt u bla skop.

Nicolas Gros-Verheyde: Ir-riskju li l-Ewropa ssir mhux demokratika minħabba l-pandemija tal-COVID-19

Il-miżuri li ttieħdu minn bosta pajjiżi Ewropej għal raġunijiet ta' Saħħa jista' jkollhom vittma kollaterali: l-istat tad-dritt

Jekk it-tifqigħa tal-COVID-19 fi Frar-Marzu 2020 kienet sorpriża għal kulħadd u kienet tesiġi miżuri improvizzati u urġenti, illum dan ma għadux il-każ. Il-miżuri drastiċi biex titrażżan din il-kriżi tas-saħħa jistgħu jkunu ġustifikati. Madankollu, jeħtieġ li dawn ikunu antiċipati b'mod aħjar, u fuq kollox, soġġetti għal kontroll demokratiku. S'issa dan mhuwiex il-każ.

Aħbarijiet tal-KESE

Wasal iż-żmien li nieħdu azzjoni u nagħtu tifsira ġdida lill-kelma “komunità”

Fis-27 ta’ Jannar, il-Prim Ministru tal-Portugall, António Costa, ippreżenta l-prijoritajiet ta’ pajjiżu għall-presidenza tal-UE matul il-plenarja tal-KESE. Il-Portugall ressaq l-aġenda soċjali fil-quċċata tal-programm tal-presidenza tiegħu u talab lill-KESE jipprovdi l-għarfien espert tiegħu dwar seba’ suġġetti ewlenin għall-futur tal-UE.

Il-KESE jappoġġja lill-Kummissjoni Ewropea fil-ġlieda għall-irkupru tal-Ewropa mill-COVID-19

Il-presidenza tal-KESE, bl-enfasi tagħha fuq il-bini ta’ UE ekonomikament, soċjalment u ambjentalment aktar b’saħħitha, tappoġġja l-isforzi tal-Kummissjoni biex l-Ewropa terġa’ lura fuq saqajha wara l-kriżi tal-COVID-19. Dan huwa l-messaġġ li l-President tal-KESE Christa Schweng bagħtet lill-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea għar-Relazzjonijiet Interistituzzjonali u l-Prospettiva, Maroš Šefčovič, li kien qed jattendi s-sessjoni plenarja ta’ Jannar tal-Kumitat.

Tolleranza żero għall-fastidju permezz tal-Kodiċi ta’ Kondotta l-ġdid tal-KESE

Aktar ċarezza, aktar trasparenza finanzjarja, regoli stretti dwar il-fastidju u sanzjonijiet aktar b'saħħithom għan-nuqqas ta' konformità. Fit-28 ta' Jannar 2021, il-membri tal-KESE vvutaw għal bidliet kbar għall-Kodiċi ta' Kondotta tagħhom. Dan huwa l-ewwel pass importanti fir-riforma tal-Kumitat li qiegħda twettaq it-tmexxija l-ġdida tal-KESE.

L-Unjoni Ewropea se tissorvelja mill-qrib l-implimentazzjoni tal-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni bejn l-UE u r-Renju Unit

Għall-ewwel darba mill-iffirmar tal-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni bejn l-UE u r-Renju Unit, Michel Barnier, il-Kap tat-Task Force tal-Kummissjoni Ewropea għar-Relazzjonijiet mar-Renju Unit, esprima l-fehmiet tiegħu pubblikament dwar it-test matul dibattitu fis-sessjoni plenarja ta’ Jannar tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew.

Il-KESE jisma’ dwar kif il-faqar fl-UE jista’ jitnaqqas bin-nofs sal-2030

L-ammont ta’ nies li qed jgħixu fil-faqar jista’ jitnaqqas b’50% fl-għaxar snin li ġejjin, qal ir-relatur speċjali tan-NU dwar il-faqar estrem u d-drittijiet tal-bniedem waqt is-sessjoni plenarja ta’ Jannar tal-KESE, fejn tkellem ukoll dwar is-sejbiet tal-missjoni tiegħu fl-istituzzjonijiet tal-UE.

Patt Ġdid dwar il-Migrazzjoni: “Id-dettalji huma kollox”

Fis-27 ta’ Jannar, il-KESE kellu dibattitu mal-Kummissarju Johansson matul is-sessjoni plenarja tiegħu, eżatt qabel ma adotta l-Opinjoni tiegħu dwar Patt Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil. Fl-Opinjoni, il-Kumitat esprima riżervi dwar jekk il-Patt hux se jgħin fl-iżvilupp ta’ qafas Ewropew komuni għall-ġestjoni tal-migrazzjoni li jkun kemm effettiv kif ukoll konformi mal-valuri tal-UE.

L-aċċess għall-ġustizzja ambjentali huwa kritiku biex jiġi implimentat il-Patt Ekoloġiku tal-UE

Rapport reċenti tal-KESE jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni biex jiġi rivedut ir-Regolament ta’ Aarhus tal-UE u biex jittejjeb l-aċċess għal rieżami amministrattiv u ġudizjarju fi kwistjonijiet ambjentali għal individwi u NGOs, iżda jenfasizza li r-regolament aġġornat mhuwiex biżżejjed.

L-għanijiet klimatiċi tal-UE: approċċ olistiku biss jista’ jittrasforma sfidi f’opportunitajiet

2030  40% increases to 55%

Il-KESE jafferma mill-ġdid li t-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra b’mill-inqas 55% sal-2030 huwa l-għażla t-tajba. Madankollu, fl-Opinjoni tiegħu It-tisħiħ tal-ambizzjoni klimatika tal-Ewropa, il-KESE jenfasizza l-ħtieġa li jissaħħu l-isforzi lejn il-miri intermedji sabiex jitħaffef il-proċess, jew inkella hemm ir-riskju li ma jintlaħaqx l-għan ta’ newtralità klimatika sal-2050.

Il-Kummissjoni tal-KESE dwar il-Bidliet Industrijali tibda mandat ġdid u tadotta l-programm ta’ ħidma għall-2021

Fit-13 ta’ Jannar, il-Kummissjoni Konsultattiva dwar il-Bidliet Industrijali (CCMI) tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew kellha l-laqgħa inawgurali tal-mandat il-ġdid tagħha u adottat il-programm ta’ ħidma tagħha għall-2021.

Wasal iż-żmien għal forma ta’ governanza ekonomika aktar orjentata lejn il-prosperità

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew jilqa’ r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-politika ekonomika taż-żona tal-euro. Huwa jappoġġja bil-qawwa l-pakkett tan-NextGenerationEU u jappella biex il-ftehimiet meħtieġa jiġu konklużi malajr kemm jista’ jkun.

L-UE teħtieġ strateġija ġenwina għall-integrazzjoni tas-sistema tal-enerġija

Il-KESE appoġġja s-sejħa tal-Kummissjoni Ewropea għall-integrazzjoni tas-sistema tal-enerġija. Fil-futur, l-elettriku, it-tisħin u t-trasport għandhom ikunu kollha interkonnessi, bl-għan aħħari li tittejjeb l-effiċjenza u tinkiseb ekonomija newtrali għall-klima

L-idroġenu jista’ jkun fattur ewlieni f’mudell ġdid ta’ soċjetà wara l-COVID-19

L-Unjoni Ewropea trid tegħleb il-kriżi tal-COVID-19 billi tibni mudell ġdid ta’ soċjetà bbażat fuq ekonomiji aktar ekoloġiċi, aktar ġusti u aktar reżiljenti. Bħala enerġija nadifa, l-idroġenu jista’ jkun fattur ewlieni tat-trasformazzjoni. Din hija l-idea ewlenija wara Opinjoni minn Pierre Jean Coulon adottata fis-sessjoni plenarja ta’ Jannar tal-KESE.

Aħbarijiet mill-Gruppi

Il-ftehim tal-Brexit: In-negozju se jkollu bżonn perjodu ta’ aġġustament

Stqarrija mill-President tal-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE, Stefano Mallia

L-impjegaturi tal-UE jilqgħu l-ftehim tal-Brexit u jawguraw mill-qalb lit-tim tan-negozjar tal-Kummissjoni Ewropea, li tmexxa b’ħila minn Michel Barnier. Madankollu, hekk kif in-negozji qed jippruvaw jifhmu t-trattat kummerċjali ta’ 1 200 paġna, huma qed jitolbu perjodu ta’ aġġustament biex jgħinhom fil-proċess diffiċli ta’ tagħlim tagħhom.

Mhu se jkun hemm l-ebda rkupru mingħajr irkupru soċjali

Action Plan to implement the European Pillar of Social Rights and the Social Summit in Porto

Mill-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE

F’webinar organizzat f’Jannar mill-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE, saret enfasi dwar il-ħtieġa li s-Summit Soċjali li jmiss f’Porto jwassal għal patt soċjali ġdid.

Konferenza tal-Grupp Diversità Ewropa biex jiġi indirizzat l-impatt tal-COVID-19 fuq is-soċjetà ċivili organizzata

Mill-Grupp Diversità Ewropa tal-KESE

Fit-12 ta’ Marzu, il-Grupp Diversità Ewropa se jospita konferenza ibrida dwar L-Organizzazzjonijiet tas-Soċjetà Ċivili matul u wara l-COVID-19: liema sfidi u liema ġejjieni. L-avveniment se jara t-tnedija tal-istudju tal-KESE Ir-rispons tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili biex jiffaċċjaw il-pandemija tal-COVID-19 u l-miżuri restrittivi konsegwenti adottati fl-Ewropa, kif ukoll dibattiti topiċi ma’ kelliema ta’ livell għoli u rappreżentanti tas-soċjetà ċivili.

Daqt fl-avvenimenti kulturali / tal-KESE

Ġranet tas-Soċjetà Ċivili 2021: Irkupru sostenibbli għall-ġejjieni taċ-ċittadini tal-Ewropa

Kif għandu jkun irkupru sostenibbli mill-COVID-19 għall-Ewropa? Liema huma l-punti ta’ saħħa ewlenin li l-UE għandha tuża biex tiżgura ġejjieni tajjeb għaċ-ċittadini tagħha? Dawn ser ikunu l-mistoqsijiet fil-qalba tal-Ġranet tas-Soċjetà Ċivili 2021 tal-KEE, li ser isir online mill-1 sal-5 ta’ Marzu.

Il-KESE se jorganizza dibattitu fil-midja soċjali dwar ir-rwol tal-bidla sistemika fl-azzjoni dwar il-klima

Fl-20 ta’ Marzu, il-KESE se jorganizza avveniment fil-midja soċjali li jlaqqa’ esperti, attivisti u lobbyists żgħażagħ mill-Ewropa biex jiddiskutu bidla sistemika fl-azzjoni dwar il-klima.

Il-kultura f’xandira diretta fl-ewwel edizzjoni tal-KESE ta’ Art Talk għal din is-sena

Nhar it-Tnejn, 25 ta’ Jannar, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew organizza l-ewwel edizzjoni online ta’ Art Talk għat-tnedija virtwali tal-wirja online “Hand in Hand” minn Maria Reis Rocha.