Šīs sērijas pēdējā raidījumā, kas ierakstīts franču valodā, EESK priekšsēdētāja vietniece komunikācijas jautājumos Isabel Caño Aguilar mums stāsta par pieredzi Covid-19 laikā. Viņa apraksta, kā pandēmija ieviesa izmaiņas visā EESK komunikācijas darbā, kur solidaritāte un apņemšanās kļuva par atslēgvārdiem gan darbā, gan arī visās iniciatīvās, sākot ar 2020. gada Pilsoniskās solidaritātes balvu. Pēc priekšsēdētāja vietnieces domām, “pēc šīs pandēmijas nekas nebūs tā, kā bija agrāk. Taču mūsu pienākums ir reaģēt, panākt stiprāku Eiropu. To mums prasa Eiropas iedzīvotāji”.

Šīs sērijas pēdējā raidījumā, kas ierakstīts franču valodā, EESK priekšsēdētāja vietniece komunikācijas jautājumos Isabel Caño Aguilar mums stāsta par pieredzi Covid-19 laikā. Viņa apraksta, kā pandēmija ieviesa izmaiņas visā EESK komunikācijas darbā, kur solidaritāte un apņemšanās kļuva par atslēgvārdiem gan darbā, gan arī visās iniciatīvās, sākot ar 2020. gada Pilsoniskās solidaritātes balvu. Pēc priekšsēdētāja vietnieces domām, &...Vairāk

Šīs sērijas pēdējā raidījumā, kas ierakstīts franču valodā, EESK priekšsēdētāja vietniece komunikācijas jautājumos Isabel Caño Aguilar mums stāsta par pieredzi Covid-19 laikā. Viņa apraksta, kā pandēmija ieviesa izmaiņas visā EESK komunikācijas darbā, kur solidaritāte un apņemšanās kļuva par atslēgvārdiem gan darbā, gan arī visās iniciatīvās, sākot ar 2020. gada Pilsoniskās solidaritātes balvu. Pēc priekšsēdētāja vietnieces domām, “pēc šīs pandēmijas nekas nebūs tā, kā bija agrāk. Taču mūsu pienākums ir reaģēt, panākt stiprāku Eiropu. To mums prasa Eiropas iedzīvotāji”.

Mazāk

Rubrika “Uzzīmē man...” tuvojas noslēgumam. Pēdējie raksti papildina daudzās liecības, ar kurām varējām iepazīties kopš pandēmijas sākuma. Šīs atklātās pārdomas par izolācijas laiku, kuru mēs neesam brīvprātīgi izvēlējušies, mūs aizkustina, rosina ieraudzīt labo līdzcilvēkos, pievērst lielāku uzmanību dzīves jēgai un labāk izprast, cik svarīgi ir izdzīvot mirkļus laikā un telpā.

Rubrika “Uzzīmē man...” tuvojas noslēgumam. Pēdējie raksti papildina daudzās liecības, ar kurām varējām iepazīties kopš pandēmijas sākuma. Šīs atklātās pārdomas par izolācijas laiku, kuru mēs neesam brīvprātīgi izvēlējušies, mūs aizkustina, rosina ieraudzīt labo līdzcilvēkos, pievērst lielāku uzmanību dzīves jēgai un labāk izprast, cik svarīgi ir izdzīvot mirkļus laikā un telpā.

Paldies locekļiem, kuri piedalījās šīs rubrikas pēdējā izdevumā: ...Vairāk

Rubrika “Uzzīmē man...” tuvojas noslēgumam. Pēdējie raksti papildina daudzās liecības, ar kurām varējām iepazīties kopš pandēmijas sākuma. Šīs atklātās pārdomas par izolācijas laiku, kuru mēs neesam brīvprātīgi izvēlējušies, mūs aizkustina, rosina ieraudzīt labo līdzcilvēkos, pievērst lielāku uzmanību dzīves jēgai un labāk izprast, cik svarīgi ir izdzīvot mirkļus laikā un telpā.

Paldies locekļiem, kuri piedalījās šīs rubrikas pēdējā izdevumā: Claudine Otto, Giulia Barbucci, Laure Batut, Bente Sorgenfrey, Karolina Dreszer-Smalec, Dilyana Slavova, Renate Heinisch, Janusz Pietkiewicz, Jože Smole, Martin Siecker, Arnaud Schwartz.

Visas “EESK Info” komandas vārdā pateicos 43 pārstāvjiem no 27 dalībvalstīm, kuri veltīja savu laiku, lai lasītājus iepazīstinātu ar savām pārdomām, dalītos ar emocijām un komentāriem par šo grūto laiku, ar ko mēs šobrīd saskaramies.

Mazāk