“Vietējais skatījums” — 3. sezona 16. epizode— “Zaļš, kā es mīlu zaļu”

Taisnīga un zaļa pārkārtošanās ir iespējama tikai tad, ja tajā būs iesaistīta pilsoniskā sabiedrība. Cilvēki un organizācijas visā ES ir apņēmušies izstrādāt inovatīvas un uz cilvēkiem orientētas pieejas cīņai pret klimata pārmaiņām. EESK 2021. gadā nolēma savu balvu pilsoniskajai sabiedrībai piešķirt piecām organizācijām, kas aktīvi palīdz risināt klimata pārmaiņu radītās problēmas. Šajā vietējā “Vietējā skatījuma”epizodē mēs aicinājām to pārstāvjus pastāstīt par savām darbībām.

Pieejamās valodas:

Redaktora sleja

BŪT RISINĀJUMA DAĻAI, NEVIS PROBLĒMAI

Cienījamie lasītāji!

Tikko ir piešķirtas EESK balvas, kas veltītas man ļoti tuvam tematam – klimatrīcībai.

Īsumā

2021. gada Pilsoniskās sabiedrības balva — atspoguļojums medijos

Piedāvājam ieskatu līdzšinējos mediju virsrakstos saistībā ar 2021. gada Pilsoniskās sabiedrības balvu.

Jaunas publikācijas

Video par projektiem, kas ieguvuši 2021. gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai

Skatīties video par balvu ieguvušajiem projektiem.

Ceļā uz taisnīgu pārkārtošanos — tur, kur ir griba, ir veids, kā to izdarīt

EESK ir publicējusi brošūru, kurā iekļauta informācija par visiem pieciem 2021. gada balvas pilsoniskajai sabiedrībai ieguvējiem. Tie, kas vēlas uzzināt vairāk, atradīs arī interesantus faktus par daudziem citiem izciliem klimata projektiem, kurus esam saņēmuši, kā arī plašu pamatinformāciju par EESK darbu klimata jomā un par pašu balvu.

 

EESK jaunumi

2021. gada EESK balvu pilsoniskajai sabiedrībai par klimatrīcību iegūst Beļģijas apvienība “Vecvecāki par klimata aizsardzību”

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) 9. decembrī piešķīra balvas piecām bezpeļņas organizācijām un apvienībām, kuru radošie un iedvesmojošie klimata projekti veicina taisnīgu un zaļu pārkārtošanos uz mazoglekļa un klimatnoturīgu ekonomiku.

 

Vai zinājāt?

Apvienība “Vecvecāki par klimata aizsardzību”, kas 2021. gadā saņēma pilsoniskās sabiedrības balvu, var lepoties ar daudziem vēstniekiem, kuri atbalsta tās darbu. Daudzi no viņiem ir labi pazīstami, bet visslavenākā vēstniece ir Jane Goodall – leģendārā primātu pētniece un visā pasaulē zināmā sugu eksperte. Jane Goodall par šīs apvienības 100. vēstnieci tika izvēlēta 2020. gada oktobrī.

 

Ziņas no iepriekšējiem laureātiem

Atkritumu samazināšanas misija: 2022. gadā – neko jaunu!

Viens no pagājušā gada EESK solidaritātes balvas ieguvējiem “Cherwell Collective” tikko Apvienotajā Karalistē ir saņēmis prestižu klimata balvu par savu jauno aprites ekonomikas projektu. Šī Oksfordā strādājošā bezpeļņas organizācija mūsu balvu saņēma 2020. gadā par pārtikas piegādi cilvēkiem, kuri bija nonākuši grūtībās Covid laikā. Vienlaikus cilvēki tika apmācīti, kā izaudzēt pašiem savu pārtiku un kā vislabāk izmantot pārtikas produktu pārpalikumus.

Runā uzvarētāji

Atstāt ilgtspējīgu mantojumu

Apvienība “Vecvecāki par klimata aizsardzību” uzskata, ka tiem, kas vecāki par 55 gadiem, ir būtiska loma klimata pārmaiņu ierobežošanā — uzvarējušais projekts “Mūsu ietaupījumi nākotnei” mudina gados vecākus cilvēkus viedi ieguldīt savus līdzekļus mūsu planētas labā un atstāt labāku un ilgtspējīgāku pasauli saviem mazbērniem. Apvienība pašlaik izstrādā citus interesantus projektus, kas veicinās paaudžu solidaritāti un ilgtspējīgus ieguldījumus.

 

Karstums pilsētā

Lai uzzinātu, kā Ļubļanas iedzīvotāji izjūt savas pilsētas pārkaršanu un vilšanos pašvaldības bezdarbības dēļ, pilsētas studija Prostorož nāca klajā ar projektu “Hot Spots”, aicinot cilvēkus iezīmēt pilsētas karstākās vietas digitālajā kartē. Projekts guva apbrīnojami lielu atsaucību no iedzīvotāju un mediju puses, ar konkrētiem priekšlikumiem par to, kā būtu jānovērš pilsētu pārkaršana. Zala Velkavrh no Prostorož mums atklāj projekta panākumu noslēpumu, kā arī studijas nākotnes plānus.

Svarīgi ir sākt

Nogurušas klausīties vienmēr vienas un tās pašas atrunas, trīs Igaunijas nevalstiskās organizācijas – Igaunijas Zaļo kustība, Igaunijas Dabas fonds un Igaunijas Vides tiesību centrs – ir nolēmušas rīkoties un uz debatēm par taisnīgu pārkārtošanos sapulcināt dažādas ieinteresētās personas valstī, kuras oglekļa pēda ir viena no lielākajām pasaulē. Viņu komunikācijas projekta uzmanības centrā ir ziemeļaustrumu reģions, kurā degslāneklis joprojām ir galvenais kurināmais un kurā vislielākā darba devēja ir degslānekļa nozare, kuras darbībai būs jāpieliek punkts. Šīs sarunas nebija vieglas, bet rezultāti ir cerīgi.

Abpusēji izdevīgs risinājums Rumānijā

Brīnišķīgajā projektā ar nosaukumu “Educlick”, ko izstrādājusi Rumānijas organizācija “Ateliere Fără Frontiere”, pārsteidzošā veidā apvienotas divas ļoti aktuālas tēmas: sociālais taisnīgums un aprites ekonomika. Cilvēki no mazaizsargātām grupām tiek nodarbināti elektrisku un elektronisku iekārtu atkritumu atjaunošanā. Kad iekārtas ir atjaunotas, tās tiek ziedotas skolām, kuras atrodas mazāk attīstītos apvidos. NVO pārstāvis Costin Dragne piekrita sīkāk pastāstīt par šo darbnīcu un par to, ko EESK balva nozīmē viņu darbā.

Iespēju sniegšana enerģētiskās nabadzības skartajiem iedzīvotājiem

Apliecinot apņēmību mainīt priekšstatu, ka cilvēki, kas cieš no enerģētiskās nabadzības, ir bezpalīdzīgi cietušie, Katalonijas asociācija “Inženieri bez robežām” ir sākusi organizēt kolektīvas apvienības, lai nodrošinātu platformu tiem, kuriem ir ierobežota piekļuve enerģijai vai ūdenim, un tiem, kuriem ir grūtības apmaksāt rēķinus. Asociācijas pārstāve Mònica Guiteras mums pastāstīja, kā minētās apvienības šiem cilvēkiem nodrošina drošu un tuvumā esošu telpu un viņiem palīdz apzināties, ka viņi ir nevis cietušie, bet gan enerģētikas pārkārtošanas pārmaiņu virzītāji un veicinātāji.