Taisnīga un zaļa pārkārtošanās ir iespējama tikai tad, ja tajā būs iesaistīta pilsoniskā sabiedrība. Cilvēki un organizācijas visā ES ir apņēmušies izstrādāt inovatīvas un uz cilvēkiem orientētas pieejas cīņai pret klimata pārmaiņām. EESK 2021. gadā nolēma savu balvu pilsoniskajai sabiedrībai piešķirt piecām organizācijām, kas aktīvi palīdz risināt klimata pārmaiņu radītās problēmas. Šajā vietējā “Vietējā skatījuma”epizodē mēs aicinājām to pārstāvjus pastāstīt par savām darbībām.

Taisnīga un zaļa pārkārtošanās ir iespējama tikai tad, ja tajā būs iesaistīta pilsoniskā sabiedrība. Cilvēki un organizācijas visā ES ir apņēmušies izstrādāt inovatīvas un uz cilvēkiem orientētas pieejas cīņai pret klimata pārmaiņām. EESK 2021. gadā nolēma savu balvu pilsoniskajai sabiedrībai piešķirt piecām organizāci...Vairāk

Taisnīga un zaļa pārkārtošanās ir iespējama tikai tad, ja tajā būs iesaistīta pilsoniskā sabiedrība. Cilvēki un organizācijas visā ES ir apņēmušies izstrādāt inovatīvas un uz cilvēkiem orientētas pieejas cīņai pret klimata pārmaiņām. EESK 2021. gadā nolēma savu balvu pilsoniskajai sabiedrībai piešķirt piecām organizācijām, kas aktīvi palīdz risināt klimata pārmaiņu radītās problēmas. Šajā vietējā “Vietējā skatījuma”epizodē mēs aicinājām to pārstāvjus pastāstīt par savām darbībām.

EESK priekšsēdētāja vietnieks komunikācijas jautājumos Cillian Lohan paskaidro, kāpēc ir būtiski ņemt vērā neskaitāmu cilvēku un kopienu pasākumus klimata jomā. Pirmās vietas ieguvēja “Grootouders voor het klimaat” (BE) pārstāvis Guy de Koninck mums pastāstīja par savu projektu “Mūsu uzkrājumi nākotnei” un centieniem veicināt paaudžu solidaritāti. Otrās vietas ieguvējas – organizācijas “Inženieri bez robežām Katalonijā” (ES) – pārstāve Monica Guiteras pastāstīja par pasākumiem, kuru mērķis ir cīnīties pret enerģētisko nabadzību, palīdzot enerģētiskās nabadzības skartajiem veidot un paust savu viedokli. Rumānijas pārstāvis Costin Dragne sniedza informāciju par projektu “educlick”, ko vada NVO “Pasākumi bez robežām” un kas veicina aprites ekonomiku un novērš sociālo netaisnību. Pilsētas studija “Prostorož” cīnās pret problemātisko temperatūras paaugstināšanos Ļubļanā, Slovēnijā; Zala Velkavrh mums pastāstīja par studijas radošo projektu, kas ieguva balvu. Visbeidzot mēs iztaujājām Igaunijas vides NVO koalīcijas pārstāvi Madis Vasser, kurš pastāstīja par dažādu interešu grupu iesaistīšanu diskusijās, kuru mērķis ir apspriest valsts pāreju no degslānekļa uz zaļāku enerģiju, nevienu neatstājot novārtā. (tk/ll)

 

Mazāk