DFP: tai, kas „gera, bloga ir bjauru“

Tinklalaidė „Vietos požiūris“ savo antrąjį sezoną pradeda naujajai Europos daugiametei finansinei programai (DFP) skirta laida. Keturi mūsų laidos svečiai dalijasi savo nuomone, kas šiame ilgai lauktame susitarime yra „gero, blogo ir bjauraus“.

Kitos kalbos:

Redakcijos skiltis

Vertiname Europos pilietinės visuomenės drąsą ir solidarumą

Mieli skaitytojai,

vasario 15 d. surengėme mūsų pilietinio solidarumo premijos laureatų apdovanojimo ceremoniją. Konkursas buvo paskelbtas 2020 m. liepos mėn., kai Europa gydėsi žaizdas po pirmosios COVID-19 pandemijos bangos. Tada buvo neseniai pasibaigęs pirmasis karantinas, kurio metu turėjome likti namuose, sekėme pranešimus žiniasklaidoje apie skaudžią kasdienybę Europos ligoninėse ir kas vakarą plojome medicinos darbuotojams.

Tačiau netrukus pasipylė reportažai apie solidarumo pavyzdžius visoje ES ir parodė, kad daugelis nesėdi rankas sudėję, o skuba padėti – labiausiai pažeidžiamiems, labiausiai nukentėjusiems nuo krizės ar visiems kitiems, kuriems reikėjo pagabos.

Įsidėmėtinos datos

2021 m. kovo 1–5 d., Briuselis
2021 m. pilietinės visuomenės dienos

2021 m. kovo 18–19 d., Briuselis
„Tavo Europa, tavo balsas! 2021 m.

2021 m. kovo 24–25 d., Briuselis
EESRK plenarinė sesija

„Klausimas ...“

„Klausimas ...“

Mūsų rubrikoje „Klausimas ...“ prašome EESRK narių atsakyti į klausimą, kuris tuo metu mums atrodys aktualiausias.

 

COVID-19 poveikis maisto tiekimo grandinei

EESRK info: Pandemijos metu restoranai ir barai uždaryti. Kaip tokia padėtis veikia gamintojus, tiekėjus, restoranų savininkus, maisto kultūrą ir jo vartojimą? Koks būtų geriausias būdas žmonėms grąžinti darbą?

NAT skyriaus pirmininkas Peter Schmidt: Net ir įprastomis sąlygomis maisto gamintojai, maisto perdirbimo pramonė ir maisto mažmenininkai patiria spaudimą. Visi tikisi tinkamo aukščiausios kokybės nepertraukiamo maisto tiekimo.

Atspėkite, kas pas mus svečiuojasi...

Netikėtas svečias

Kiekvieną mėnesį pristatome netikėtą svečią – asmenybę, kuri pasidalys savo įžvalgomis apie dabartinę situaciją – tai bus šviežio oro gurkšnis, praplėsiantis mūsų akiratį, įkvėpsiantis ir leisiantis mums suprasti šiandienos pasaulį. Šiame vasario mėn. numeryje džiaugiamės galėdami pasveikinti du skirtingų sričių – kultūros ir žiniasklaidos – atstovus, kurie padės geriau suprasti, kas vyksta aplink mus, ir suteiks mums įkvėpimo. Tai belgų kino ir teatro menininkė Hélène Theunissen ir Europos politikos žinovas ir stebėtojas Nicolas Gros-Verheyde.

Hélène Theunissen: „Negalintis kurti menininkas jaučia tuštumą“

Menininkai patiria šios pandemijos netiesioginę žalą. Neskaitant keleto trumpų atidarymo laikotarpių, teatrų durys lieka užrakintos. Šiomis netikėtomis aplinkybėmis daug aktorių, režisierių, muzikantų, šokėjų ar techninių meno sektoriaus darbuotojų neturi darbo. Didžiausios tokios padėties pasekmės – tai baimė dėl ateities ir didžiulė frustracija.
Negalintis kurti menininkas jaučia tuštumą. Jis jaučiasi nereikalingas.

Nicolas Gros-Verheyde: Nedemokratiškos Europos pavojus kovojant su COVID-19

Daugelio Europos valstybių sveikatos srityje taikytos priemonės gali turėti šalutinio poveikio: pakenkti teisinei valstybei.

2020 m. vasario – kovo mėn. COVID-19 pandemija buvo netikėta visiems, todėl reikėjo improvizuotų ir skubių priemonių, tačiau šiandien padėtis kitokia. Drastiškos priemonės šiai sveikatos krizei suvaldyti gali būti pateisinamos, tačiau jos turi būti geriau numatomos ir, svarbiausia, geriau demokratiškai kontroliuojamos. Iki šiol taip nėra.

EESRK naujienos

Atėjo laikas parodyti rezultatus ir žodžiui „bendruomenė“ suteikti naują prasmę

Sausio 27 d. EESRK plenarinėje sesijoje Portugalijos ministras pirmininkas António Costa pristatė savo šalies pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus. Portugalija socialinius klausimus įrašė tarp svarbiausių savo pirmininkavimo prioritetų ir paprašė EESRK pasidalyti patirtimi septyniais ES ateičiai svarbiais klausimais.

EESRK remia Europos Komisijos kovą už Europos atsigavimą po COVID-19

EESRK prezidiumas, sutelkdamas dėmesį į ekonominiu, socialiniu ir ekologiniu požiūriu stipresnės ES kūrimą, palaiko Komisijos pastangas padėti Europai atsistoti ant kojų po COVID-19 krizės. Tai EESKR pirmininkė Christa Schweng patvirtino už institucijų ryšius ir perspektyvas atsakingam Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojui Maroš Šefčovič, kuris dalyvavo Komiteto sausio mėn. plenarinėje sesijoje.

Pagal naująjį EESRK elgesio kodeksą priekabiavimas bus visiškai netoleruojamas

Daugiau aiškumo, didesnis finansinis skaidrumas, griežtos kovos su priekabiavimu taisyklės ir griežtesnės sankcijos už reikalavimų nesilaikymą. 2021 m. sausio 28 d. EESRK nariai balsavo dėl esminių Komiteto elgesio kodekso pakeitimų. Tai pirmasis Komiteto pertvarkos, kurios ėmėsi naujoji EESRK vadovybė, žingsnis.

ES atidžiai stebės, kaip įgyvendinamas ES ir JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas

Pirmą kartą po ES ir JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo pasirašymo Europos Komisijos santykių su Jungtine Karalyste darbo grupės vadovas Michel Barnier viešai pareiškė savo nuomonę dėl šio dokumento Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto sausio mėn. plenarinėje sesijoje vykusioje diskusijoje.

Iki 2030 m. skurdą ES galima sumažinti perpus

Per ateinantį dešimtmetį skurstančių žmonių skaičių galima sumažinti 50 proc., – sausio mėn. EESRK plenarinėje sesijoje paskelbė JT specialusis pranešėjas ypač didelio skurdo ir žmogaus teisių klausimais. ES institucijose jis lankosi, kad pristatytų savo misijos rezultatus.

Naujas migracijos paktas: „Velnias slypi detalėse“

Sausio 27 d. plenarinėje sesijoje, prieš priimdamas nuomonę dėl Naujo migracijos ir prieglobsčio pakto, EESRK surengė diskusiją su Komisijos nare Ylva Johansson. Nuomonėje Komitetas išreiškė abejonių dėl to, ar paktas padės sukurti bendrą Europos migracijos valdymo sistemą, kuri būtų veiksminga ir atitiktų ES vertybes.

Teisė kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais labai svarbi įgyvendinant ES žaliąjį kursą

Neseniai paskelbtame EESRK pranešime teigiamai vertinamas Komisijos pasiūlymas peržiūrėti ES Orhuso reglamentą ir suteikti galimybę piliečiams ir NVO pasinaudoti administracine ir teismine peržiūra aplinkosaugos klausimais, tačiau pabrėžiama, kad atnaujintas reglamentas nėra pakankamai plataus užmojo.

ES klimato tikslai: iššūkius galimybėmis paversime tik veikdami holistiškai

2030  40% increases to 55%

EESRK dar kartą patvirtino, kad siekis iki 2030 m. bent 55 proc. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį yra teisingas. Tačiau savo nuomonėje Platesnis Europos klimato srities užmojis EESRK pabrėžia, kad reikia dėti daugiau pastangų siekiant tarpinių tikslų, tuo paspartinant procesą, nes kitu atveju kils pavojus, kad iki 2050 m. poveikio klimatui neutralizuoti nepavyks.

Naują kadenciją pradėjusi EESRK Pramonės permainų konsultacinė komisija patvirtino 2021 m. darbo programą

Sausio 13 d. įvyko Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Pramonės permainų konsultacinės komisijos (CCMI) naujos kadencijos steigiamasis posėdis, kuriame buvo patvirtinta 2021 m. darbo programa.

Metas ekonomikos valdymą labiau orientuoti į klestėjimą

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas palankiai vertina Komisijos rekomendaciją dėl euro zonos ekonominės politikos. Jis tvirtai remia priemonių rinkinį „New Generation EU“ ir ragina kuo greičiau pasiekti reikiamus susitarimus.

ES reikia tikros energetikos sistemos integravimo strategijos

EESRK remia Europos Komisijos raginimą integruoti energetikos sistemą. Ateityje elektros energijos, šildymo ir transporto sistemos turėtų būti tarpusavyje sujungtos, siekiant galutinio tikslo – didinti energijos vartojimo efektyvumą ir sukurti neutralaus poveikio klimatui ekonomiką.

Vandenilis gali svariai prisidėti prie naujo visuomenės modelio po COVID-19 krizės

Europos Sąjunga turi įveikti COVID-19 krizę kurdama naują visuomenės modelį, kuris būtų grindžiamas žalesne, teisingesne ir atsparesne ekonomika. Kaip švarios energijos rūšis vandenilis gali būti labai svarbi pertvarkos varomoji jėga. Tai yra pagrindinė Pierre'o Jeano Coulono parengtos nuomonės, kuri buvo priimta EESRK sausio mėn. plenarinėje sesijoje, mintis.

Grupių naujienos

Susitarimas dėl „Brexit’o“: verslui reikės prisitaikymo laikotarpio

EESRK Darbdavių grupės pirmininko Stefano Mallia pareiškimas

ES darbdaviai teigiamai vertina susitarimą dėl „Brexit’o“ ir šiltai sveikina Europos Komisijos derybinę komandą, kuriai meistriškai vadovavo Michel Barnier. Tačiau, bandydamas suprasti 1 200 puslapių apimties prekybos sutartį, verslas prašo prisitaikymo laikotarpio, kuris padėtų susipažinti su naujovėmis.

Ekonomikos gaivinimas neįmanomas be socialinio atsigavimo

Action Plan to implement the European Pillar of Social Rights and the Social Summit in Porto

parengė EESRK Darbuotojų grupė

EESRK darbuotojų grupės sausio mėn. surengto internetinio seminaro metu buvo pabrėžta, kad Porto socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimui pasibaigus turi būti sudarytas naujas socialinis susitarimas.

Grupės „Įvairovė Europa“ konferencija COVID-19 poveikiui organizuotai pilietinei visuomenei aptarti

Parengė EESRK grupė „Įvairovė Europa“

Kovo 12 d. grupė „Įvairovė Europa“ surengs mišrią konferenciją Pilietinės visuomenės organizacijos per COVID-19 pandemiją ir po jos: kokie iššūkiai ir kokios ateities perspektyvos? Renginio metu bus paskelbtas EESRK tyrimas Pilietinės visuomenės organizacijų atsakas į COVID-19 pandemiją ir dėl jos Europoje priimtos ribojamosios priemonės, taip pat vyks diskusijos aktualiomis temomis su aukšto lygio pranešėjais ir pilietinės visuomenės atstovais.

Netrukus EESRK / kultūriniai renginiai

2021 m. pilietinės visuomenės dienos. Tvarus atsigavimas Europos piliečių ateities labui

Kaip turėtų atrodyti tvarus Europos atsigavimas po COVID-19 krizės? Kokiais pagrindiniais savo pranašumais ES turėtų remtis užtikrindama šviesią savo piliečių ateitį? Tai bus pagrindiniai 2021 m. EESRK pilietinės visuomenės dienų, kurios vyks internetinėje erdvėje kovo 1–5 d., klausimai.

EESRK surengs diskusijas socialinėje žiniasklaidoje dėl sisteminių pokyčių svarbos kovojant su klimato kaita

Kovo 20 d. EESRK surengs socialinės žiniasklaidos renginį, kuriame susirinks jauni ekspertai, aktyvistai ir lobistai iš visos Europos, kad galėtų aptarti sisteminius pokyčius klimato kaitos srityje.

Kultūra gyvai – pirmajame šių metų EESRK renginyje

Sausio 25 d., pirmadienį, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas surengė savo pirmąjį internetinį renginį Art Talk, kuriame buvo virtualiai atidaryta internetinė Maria Reis Rocha paroda „Išvien“ (Hand in Hand).