Euroopan tulevaisuuskonferenssi: toiveita ja uhkakuvia tulevaisuudelle, jonka loppu saattaa tulla liian pian

ETSK:n työntekijät-ryhmä

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi on todella erityinen ja tärkeä tilaisuus kipeästi kaivatun aidon eurooppalaisen julkisen keskustelun luomiseksi. Konferenssin onnistumisen ehtona on, että saavutetaan kansalaiset ja tehdään yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan, ammattijärjestöjen ja elinkeinoelämän järjestöjen kanssa. Käsiteltävät aiheet ulottuvat eurooppalaisesta demokratiasta sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, työpaikoista ympäristöön, muuttoliikkeestä ilmastonmuutokseen, ja ne ovat nyt ja tulevaisuudessa keskeisiä haasteita unionille ja sen jäsenmaille.

Näin kunnianhimoiset tavoitteet herättävät perustellusti odotuksia. Toivo on kuitenkin kaksiteräinen miekka, ja jos nämä isot aiheet eivät johda todellisiin keskusteluihin ja käytännön ehdotuksiin, jos niihin ei onnistuta osallistamaan kansalaisia Brysselin kuplan ulkopuolelta ja jos ei pystytä tekemään yhteistyötä kansalaisten ja työntekijöiden kanssa kautta Euroopan, toivo saattaa kääntyä pian pettymykseksi. Vaarana on, että näin lietsotaan entisestään ääriliikkeiden ja populismin nousuun johtanutta tyytymättömyyden ilmapiiriä. Poliittinen keskustelu on pitkällinen prosessi, erityisesti jos tavallisten kansalaisten on tarkoitus keskustella erittäin monimutkaisista asioista. Ja vaikka tämäkin tarjoaa mahdollisuuksia, konferenssille kokonaisuudessaan varattu lyhyt aika ja toistaiseksi saatavilla oleva niukka sisältö, joka rajoittuu muutamaan sanaan järjestäytymistäysistunnosta, luovat uhkakuvan siitä, että konferenssin päätteeksi meille ei jää käteen paljon muuta kuin yleisluontoisia ajatuksia ja julistuksia.

Oleellinen osa konferenssia ovat kansalaispaneelit, jotka muodostetaan sattumanvaraisesti eri jäsenvaltioista valituista kansalaisista niin, että otos on edustava. Ensimmäinen paneeli järjestetään syyskuussa, mutta vieläkään ei ole tietoa siitä, mistä siinä tarkalleen ottaen keskustellaan, sillä verkkovastauksiin perustuvan, ulkopuolisen toimeksisaajan laatiman ensimmäisen väliraportin tuloksia ei ole vielä julkaistu. Paneelit tarjoavat ilman muuta mahdollisuuden siihen, että poliittiseen keskusteluun saadaan ideoita ulkopuolelta, mutta vaarana on myös se, että keskustellaan liian monista erillisistä aiheista tai ohitetaan perustavan tärkeät aiheet, riippuen siitä, millaista osallistuminen on ollut verkossa edellisinä kuukausina ja mitä kriteereitä ulkoinen toimeksisaaja on käyttänyt. Konferenssin on määrä päättyä maaliskuussa, ja kutakin paneelia kohden on tarkoitus pitää vain kolme kokousta, joten tilaisuuden hukkaaminen on jälleen todellisena vaarana. Toinen perustavaa laatua oleva kysymys, erityisesti poliittisen prosessin edustuksellisella puolella, liittyy Euroopan tulevaisuuskonferenssin täysistuntotyöryhmiin ja täysistuntoihin, joihin osallistuu ETSK:n jäseniä. Niiden alku lähenee ja vieläkään niistä ei ole mitään muuta tietoa kuin ryhmien nimet.

Jotta saataisiin hyödynnettyä konferenssin koko potentiaali ja voitaisiin saavuttaa Brysselin kuplan ulkopuolinen todellisuus, konferenssin on johdettava konkreettisiin kannanottoihin ja ehdotuksiin ja mahdollistettava keskustelujen käyminen ja se, että edustavan demokratian ja osallistuvan demokratian osapuolet toimivat yhdessä. Me ammattiyhdistysaktivistit teemme kaikkemme, jotta näin tapahtuisi ja jotta voitaisiin varmistaa, että kansalaiset ja työntekijät asetetaan etusijalle. Tämä edellyttää kuitenkin avoimuutta tiedonkulussa ja mahdollisesti lisäaikaa konferenssille. (ppr)